Chia sẻ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng 67 viên chức năm 2018

02-05-2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu, cụ thể:

– Chức danh nghề nghiệp hạng III: 53 chỉ tiêu.

– Chức danh nghề nghiệp hạng IV: 05 chỉ tiêu.

– Chuyên viên hành chính: 02 chỉ tiêu.

– Kế toán: 07 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/05/2018.

– Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

21TB-STNMT_201804230316023730(1)-1

21TB-STNMT_201804230316023730(1)-221TB-STNMT_201804230316023730(1)-3

21TB-STNMT_201804230316023730(1)-4

VĨNH SƠN