Chia sẻ

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang với hoạt động nghiên cứu khoa học

03-05-2018

Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết nghị: "Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống". Luật Giáo dục đại học cũng quy định: cùng với giảng dạy, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng yếu của các trường đại học. Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) ở Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang đã có những thành tựu nhất định; tuy nhiên, vẫn  còn bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy, ngày 26/4/2018, Khoa Sư phạm, đã long trọng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang: Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và cộng tác với 25 bài tham luận từ các nhà quản lý giáo dục, giảng viên và viên chức hành chính trong và ngoài khoa. Đến dự Hội thảo, khoa Sư phạm rất vinh dự được đón tiếp tiến sĩ Cao Nguyên Thi – Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (QLKHCN&HTQT); thạc sĩ Trần Đăng Khoa – Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên (GDTX); cùng sự có mặt của giảng viên, viên chức đến từ khoa Sư phạm, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng và Trung tâm Thông tin – Thư viện. 

 

Đại biểu và giảng viên Khoa Sư phạm tham dự Hội thảo

 

Đáp ứng yêu cầu và mục đích của hội thảo, trên cơ sở xác định bản chất, vai trò của hoạt động NCKH đối với giảng viên và sinh viên trong môi trường giáo dục đại học, các tham luận đã tập trung phân tích thực trạng hoạt động NCKH của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang trong thời gian qua bằng việc điểm lại những thành tựu đã đạt được và phân tích các mặt tồn tại. Từ đó, đề xuất những giải pháp tăng cường hoạt động này ở cả phía người dạy lẫn phía người học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa và của nhà trường.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, hoạt động NCKH của Khoa đã nhận được sự định hướng, sự hỗ trợ các chính sách từ phía nhà trường, Phòng QLKHCN&HTQT. Điều này tạo nên động lực quan trọng cho giảng viên, sinh viên khoa Sư phạm tiến hành các loại hình NCKH. Một số giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện đề tài NCKH. Các giảng viên trẻ, xuất phát từ trách nhiệm của mình, bước đầu đã có sự quan tâm nhất định đến hoạt động này. Bên cạnh đó, dù chưa nhiều nhưng một bộ phận sinh viên đã thể hiện được sự tự tin, năng động và sáng tạo của bản thân trong hoạt động NCKH với nhiều hình thức khác nhau như viết tiểu luận, làm khóa luận, thực hiện đề tài NCKH, tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ,v.v.

Tuy nhiên, những khó khăn cản trở sự phát triển của hoạt động NCKH ở Khoa vẫn còn. Đơn cử, giảng viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH rất ít và một số giảng viên chưa thật sự quan tâm đến công tác NCKH hoặc chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và yêu cầu của việc NCKH, chưa xem NCKH, chuyển giao công nghệ là nhiệm vụ và là giải pháp nâng cao tay nghề của bản thân. Bên cạnh đó, sinh viên còn hạn chế về kiến thức và thông tin cần thiết phục vụ cho NCKH , giới hạn về năng lực ngoại ngữ (một trở ngại không nhỏ khi tiếp cận với nguồn học liệu nước ngoài).

 

Trao đổi của các nhà khoa học về hoạt động NCKH của khoa

Trong chương trình Hội thảo, các nhà quản lý giáo dục, giảng viên và các nhà khoa học đã có những trao đổi và bàn luận về các giải pháp cần thực hiện. Thạc sĩ Trần Đăng Khoa - Trưởng phòng GDTX  nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phát huy mô hình các nhóm nghiên cứu. Đây là cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng NCKH giữa những người làm khoa học.

Bên cạnh đó, các giảng viên trẻ của Khoa cũng có những chia sẻ về việc tổ chức các buổi semina cho giảng viên, sinh viên trao đổi, cập nhật các hướng nghiên cứu mới. 

Giảng viên trẻ với nhận thức về hoạt động NCKH

 

Với vai trò là người đồng hành, quản lý sinh viên của Khoa, thạc sĩ Nguyễn Vĩnh Toàn – Phó Trưởng khoa Sư phạm đã xác định, phát triển hoạt động NCKH của sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm của khoa. Cô đề xuất, việc thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học cho sinh viên là rất cần thiết. Thông qua các buổi sinh hoạt của CLB, giảng viên bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất, định hướng các vấn đề nghiên cứu thiết thực, phát triển tư duy khoa học, sáng tạo cho sinh viên. 

ThS.Nguyễn Vĩnh Toàn cphát biểu tại Hội thảo

Kết thúc buổi làm việc, chủ trì hội thảo, thạc sĩ Lê Duy Trinh và thạc sĩ Nguyễn Giang Lam, đã tổng kết lại ý kiến đóng góp của các nhà khoa học. Hội thảo xác định những giải pháp trọng tâm, Khoa cần thực hiện đối với hoạt động NCKH. Thứ nhất, nâng cao nhận thức đối với hoạt động NCKH của giảng viên và sinh viên. Thứ hai, Nhà trường có cơ chế, chính sách thích hợp, cụ thể để động viên, khuyến khích sinh viên tham gia NCKH và giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH; đồng thời, tổ chức bồi dưỡng những vấn đề về lý luận, phương pháp và kỹ năng NCKH cho giảng viên cũng như sinh viên. Thứ ba, đẩy mạnh NCKH bằng nhiều hình thức, khuyến khích giảng viên thành lập các nhóm nghiên cứu về khoa học giáo dục và khoa học quản lý, thực hiện các đề tài phục vụ cho việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa ở các cấp học, đặc biệt quan tâm đến nguồn lực nghiên cứu từ sinh viên; thiết lập quan hệ với các cơ sở giáo dục trong tỉnh và trong khu vực để hợp tác trong lĩnh vực NCKH. Gắn NCKH với chuyển giao công nghệ; ưu tiên chuyển giao các sản phẩm từ các đề tài của đội ngũ viên chức giảng dạy. Thứ tư, mạnh dạn tổ chức chương trình giảng viên cùng sinh viên NCKH, trong đó sinh viên có vai trò là trợ lý cho giảng viên. Và có những hình thức biểu dương thành tích, khen thưởng cho những sinh viên có hoạt động tích cực trong NCKH cũng như những giảng viên có nhiều đóng góp cho công tác NCKH của sinh viên. Thứ năm, đưa học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học vào nhóm học phần bắt buộc, thành lập Câu lạc bộ khoa học cho những sinh viên có mong muốn tham gia NCKH.

Trong giai đoạn 2018-2022, khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang xác định 5 vấn đề nghiên cứu cần thực hiện:

- Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học các bộ môn;

- Nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh hoặc phát triển chương trình đào tạo;

- Nghiên cứu đổi mới hình thức dạy học, phương pháp dạy học các bộ môn theo hướng ứng dụng thế mạnh của công nghệ thông tin;

- Nghiên cứu đổi mới việc kiểm tra, đánh giá ở bậc đại học và phổ thông theo các quan điểm mới về đánh giá;

- Nghiên cứu đón đầu việc thay đổi chương trình và sách giáo khoa ở các bậc học phổ thông.

Bài: NGUYỄN GIANG LAM - Ảnh: VĨNH SƠN

Khoa Sư phạm