Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học thiếu nhi hè 2018

03-05-2018

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 13/TB-NNTH                                               Tiền Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

LỚP THIẾU NHI - HÈ 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

Nhằm đáp ứng nhu cầu Xã hội trong giai đoạn hội nhập, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang tổng khai giảng các lớp:

 

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

HỌC PHÍ

GHI CHÚ

ANH VĂN THIẾU NHI

(Nghe-Nói)

thứ BA-NĂM-BẢY

(8:00 – 10:00)

650.000đ

Lớp học không quá  20 học viên

ANH VĂN THIẾU NHI

(Nghe-Nói-Đọc-Viết)

thứ BA-NĂM-BẢY

(8:00 – 10:00)

600.000đ

TIN HỌC THIẾU NHI

(Paint-Word-Powerpoint-Internet-Coding)

thứ HAI-TƯ-SÁU

(8:00 – 10:00)

500.000đ

* Đối với con của CBVC trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm có chính sách miễn giảm 30% học phí.

Khóa học khai giảng vào ngày 11/6 và kết thúc vào ngày 21/7/2018

Mọi chi tiết, liên hệ ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang

Điện thoại: 02733 974 080           Email: ttthnn@tgu.edu.vn

  • Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.  
  • Cơ sở 1: Km 1964, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang.             
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.  

                                                                                GIÁM ĐỐC       

                                                                                   (Đã ký)

                                                                             Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học