Chia sẻ

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT K06

03-05-2018

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 15 /TB-NNTH                                       Tiền Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

 Về việc tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng

Công nghệ Thông tin Cơ bản và Nâng cao Khóa 06 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHTG ngày 15/5/2017 cửa Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản và Nâng cao cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1.  Nội dung: theo chương trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2.  Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự thi:
 • Hồ sơ:
  • Đơn xin dự thi.
  • 4 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
  • 1 bản photo giấy khai sinh hoặc CMND.
 • Lệ phí dự thi:
 • Cơ bản:
  • Thí sinh đang theo học tại Trung tâm: 400.000đ/ thí sinh.
  • Thí sinh tự do: 500.000đ/ thí sinh.
 • Nâng cao:
  • Thí sinh đang theo học tại Trung tâm: 550.000đ/ thí sinh.
  • Thí sinh tự do: 650.000đ/ thí sinh.
 • Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự thi theo qui định tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 25/5 đến hết ngày 04/6/2018.
  • Nhận giấy báo dự thi 19/7 đến hết ngày 21/7/2018.
  • Ngày tổ chức thi: 22/7/2018 (Chủ nhật).
 • Lưu ý:
  • Trung tâm có tổ chức khóa ôn cấp tốc cho khối cơ quan có nhu cầu.
  • Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên toàn quốc.
 1.  Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang; Địa chỉ số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

  Điện thoại: 0273-397 4080; Email: ttthnn@tgu.edu.vn      

 

                        GIÁM ĐỐC

                          (Đã ký)

                       Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học