Chia sẻ

Trường Đại Tiền Giang: Điểm sáng trong hoạt động khoa học - công nghệ của tỉnh Tiền Giang

24-05-2018

Trong thời gian 13 năm hình thành và phát triển (2005-2018), Trường Đại học Tiền Giang là một trong những điểm sáng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh Tiền Giang. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của nhà trường không chỉ góp phần phục vụ công tác đào tạo mà còn giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống và sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giờ thực hành của sinh viên ngành Đại học Công nghệ thực phẩm

* Thành tựu hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2005-2018

Trường Đại học Tiền Giang ra đời nhằm phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội cho quê hương Tiền Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ và xác định nghiên cứu khoa học công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ dân sinh. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ được Nhà trường xác định: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai, trong đó nghiên cứu để phục vụ cho đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương được ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện nhiệm vụ này, Hội đồng khoa học đào tào và Phòng Quản lý khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế được thành lập với nhiệm vụ từng bước củng cố, phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời vừa làm nhiệm vụ tham mưu, vừa làm đơn vị tổ chức thực hiện, quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong trường và các hoạt động nghiên cứu khoa học ngoài trường.

Nhà trường xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho từng năm và phương hướng hoạt động cho từng giai đoạn. Đầu năm học, Nhà trường triển khai hoạt động khoa học công nghệ đến từng viên chức và sinh viên. Công tác nghiên cứu khoa học từng bước đi vào nề nếp, đúng qui định; các đề tài nghiên cứu của viên chức và sinh viên nhà trường ngày càng tăng dần về chất lượng và số lượng, phạm vi nghiên cứu được mở rộng, nội dung nghiên cứu mang tính khoa học và thực tiễn. Công tác thông tin khoa học công nghệ đã được tổ chức tốt, thực sự trở thành diễn đàn trao đổi khoa học công nghệ, góp phần tích cực vào công tác trao đổi học thuật, tuyên truyền thông tin, quảng bá cho các hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường.

Trong những năm qua, Trường Đại học Tiền Giang luôn là đơn vị đạt nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đã thực hiện nhiều đề tài ở các cấp khác nhau. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của nhà trường rất đa dạng, từ những vấn đề của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, đến những nghiên cứu về giáo dục, kinh tế - xã hội và ứng dụng, triển khai công nghệ cao. Trong 13 năm, Trường Đại học Tiền Giang đã triển khai thực hiện 183 đề tài các cấp, cụ thể cấp nhà nước: 1, cấp tỉnh: 11, cấp trường: 137. Đã tổ chức nghiệm thu 150 đề tài, trong đó loại xuất sắc (A): 40, loại tốt (B): 80. Các đề tài nghiên cứu khoa học của viên chức đều tập trung phục vụ cho hoạt động giảng dạy và giải quyết những vấn đề cụ thể về kỹ thuật công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Trường thực sự trở thành một địa chỉ đáng tin cậy được các địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp lựa chọn để ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học. Trong việc triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm, Nhà trường định hướng nghiên cứu cho viên chức tập trung vào việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo cho các ngành học nhằm đáp ứng nhu cầu về giáo trình phục vụ công tác dạy và học cũng như làm phong phú thêm hệ thống tài liệu tại thư viện của trường.

Sinh viên ngành Đại học Khoa học cây trồng thực nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo sát đặc tính nông học và năng suất của giống đậu bắp tím (Abelmoschus esculentus) và giống đậu đũa tím (Vigna sesquipedalis) nhập nội” tại trại thực nghiệm.

Nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Tiền Giang bên cạnh phục vụ cho nhiệm vụ chính là giáo dục đào tạo còn phải thực hiện một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, địa phương. Trong kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn (2015-2020) và tầm nhìn đến năm 2030 của trường đã nhấn mạnh: Nghiên cứu khoa học một mặt giáo phải phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, mặt khác nghiên cứu khoa học phải xuất phát từ nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Tiền Giang và của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Xuất phát từ định hướng trên, trong 13 năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của đội ngũ viên chức nhà trường đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của hoạt động nghiên cứu khoa học của tỉnh Tiền Giang. Nhiều đề tài được triển khai, nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào các lĩnh vực đã tạo ra hiệu quả nhất định trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương như: Nghiên cứu phát triển các vật liệu nano tổ hợp nano composite trên cơ sở hạt từ nano ferit và hạt bạc nano kim loại (MF@Ag) cấu trúc lõi/vỏ nhằm ứng dụng trong các công nghệ diệt khuẩn và diệt nấm mốc (TS. Lê Minh Tùng); Thiết kế, chế tạo phương tiện thủy chuyên dụng để xử lý cỏ dại, lục bình trên sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (TS. Nguyễn Quang Sáng); Chuyển giao quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho nông dân huyện Châu Thành (ThS. Nguyễn Văn Mạnh); Xác định chỉ số thu hoạch và các phương pháp xử lý, bảo quản sapoche mặc bắc (ThS. Lê Thị Kim Loan); Sản xuất thử rượu Cẩm đóng chai (TS. Lê Hữu Hải); Xây dựng quy trình chế biến dừa sấy, xoài sấy dạng bảng mỏng (ThS. Nguyễn Vân Ngọc Phượng); Chọn giống lúa chống chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang (TS. Nguyễn Bích Hà Vũ); Nghiên cứu văn hóa dân gian ở tỉnh Tiền Giang (TS. Nguyễn Phúc Nghiệp)...

Ngoài việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, viên chức còn tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, seminar do các đơn vị khoa chuyên môn, phòng quản lý khoa học trong trường tổ chức. Trong những năm qua, Nhà trường đã tổ chức và phối hợp các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học gây được tiếng vang và dấu ấn khoa học thiết thực, trong đó nổi bật 3 hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề quốc tế: Nền văn minh lúa nước truyền thống (tháng 11/2016); An toàn lương thực (tháng 10/2017), An ninh thông tin (tháng 4/2018) và nhiều hội thảo, hội nghị cấp trường, cấp khoa. Nhà trường còn mời các chuyên gia là các giáo sư giảng dạy ở các trường đại học nổi tiếng ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức… đến báo cáo các chuyên đề khoa học cho viên chức và sinh viên nhà trường. Các hoạt động này có tác dụng nâng cao trình độ cho giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời từng bước hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế của trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên gửi đăng bài trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, cũng như tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học do các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước tổ chức. Kết quả trong giai đoạn 2005-2018 có hơn 300 bài báo khoa học của viên chức nhà trường công bố trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có 56 bài đăng ở tạp chí khoa học và hội thảo quốc tế.  

Để đưa công tác thông tin khoa học công nghệ đến với người đọc, Trường đã nâng cấp Thông tin Khoa học công nghệ thành Tạp chí Khoa học do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, xuất bản mỗi năm 2 số Tạp chí Khoa học. Tạp chí được cấp số đăng ký mã số ISSN (ISSN: 1859-4530) từ năm 2014. Số lượng bài viết trên Tạp chí của viên chức ngày một nhiều và có chất lượng, nhiều bài viết được giới học thuật đánh giá cao. Uy tín và chất lượng của Tạp chí cũng được thừa nhận và Tạp chí đang dần trở thành một diễn đàn có uy tín, nơi đăng tải nhiều bài viết của các nhà khoa học, giáo dục trong và ngoài Trường.

Song song, nhà trường cũng đã ký nhiều biên bản ghi nhớ, hợp đồng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước: Các trường Đại học Soongsil, Shinsung, Inje, Changwon - Hàn Quốc, Trung tâm Viện công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV), Trường Đại học Picardie Jules Verne - Pháp, Trường Đại học Tokyo - Nhật Bản, Công ty DuPont Việt Nam, Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ thực vật phía Nam... Đặc biệt, tháng 4/2018, nhà trường đón GS.TS. Park Kwan Hwa (Nguyên Chủ tịch Hội Khoa học thực phẩm Hàn Quốc) và bà Im Hee Hyuck đến hỗ trợ công tác giảng dạy và cố vấn nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm;  nâng cao chất lượng các bài báo khoa học của giảng viên để tăng cơ hội xuất bản được trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS; cố vấn xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và chuyên sâu; hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và định hướng phát triển chương trình trao đổi khoa học giữa các Trường Đại học uy tín của Hàn Quốc và Đại học Tiền Giang. Các hoạt động này có tác dụng nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên, hiện đại hóa phương pháp giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời từng bước hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghiệp trình diễn Robocon TGU

Có thể nói, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã gắn kết nhà trường với xã hội, góp phần đáng kể nhằm nâng cao vị thế của Trường, làm cho nhà trường trở thành là một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Tiền Giang; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo và làm cơ sở ban đầu cho hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Ngoài ra, các hoạt động này đã có đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho viên chức. Nhà trường cũng có chế độ khen thưởng kịp thời những viên chức có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học hàng năm dưới hình thức khen thưởng, nhằm động viên tinh thần nghiên cứu khoa học trong viên chức trường.

Công tác chăm lo và phát hiện các tài năng trẻ thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo được lãnh đạo nhà trường chú trọng. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đã góp phần tạo ra bầu không khí học tập mới cho sinh viên Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tự trang bị cho mình năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri thức và các phương pháp nhận thức khoa học đồng thời hình thành ở sinh viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu. Từ đó cho phép thực hiện việc đào tạo những chuyên gia năng động, tư duy sắc bén, có năng lực nghiên cứu và sáng tạo. Tính từ năm 2005 cho đến nay, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Nhà trường ngày càng được đẩy mạnh và phát triển với hơn 86 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được triển khai thực hiện. Số lượng và chất lượng của các đề tài năm sau tăng hơn so với năm trước. Đặc biệt, nhiều công trình nghiên cứu đã được triển khai vào thực tiễn như: Thiết kế và chế tạo Robot dò đường bằng phương pháp điều khiển tỉ lệ; Xây dựng hệ thống nhận dạng biển số xe máy cho bãi giữ xe ở Trường Đại học Tiền Giang; Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác quản lý nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tiền Giang; Quy trình chiết tách anthocyanin từ khoai lang tím; Quy trình sản xuất trà xanh nha đam; Thiết kế đồng phục học thể dục - thể thao cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang,... Bên cạnh đó, sinh viên tích cực tham gia và đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi Olympic Toán, Olympic Tin và Olympic các môn cơ bản toàn quốc. Nổi bật, năm 2015, đề tài “Ổ cắm điện được điều khiển qua mạng Internet 3G” và “Mô hình hệ thống phun thuốc tự động cho vườn rau nhà kính” của sinh viên Nguyễn Hải Thanh và Trần Minh Tâm đạt giải nhì và khuyến khích của Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tiền Giang. Đến năm 2016, đề tài “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Mứt thanh long ruột đỏ sấy dẻo” của nhóm sinh viên Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm đã đạt giải ba và đề tài “Kinh doanh dịch vụ sinh viên Tri thức trẻ” của nhóm sinh viên Khoa Kinh tế - Luật đạt giải khuyến khích của Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Startup). Năm 2017, đề tài “Nuôi trùn quế bằng thân thanh long thải bỏ” của sinh viên Nguyễn Hoài Nhân và đề tài “Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng ứng dụng cho các công trình thoát nước trong đô thị” của nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng đạt giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật xanh tỉnh Tiền Giang; đề tài “Phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose từ phân trùng quế và dạ cỏ dê” của sinh viên Đỗ Tú Tài, Mai Thị Bích Thuyền đạt giải khuyến khích Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017 của cấp Bộ  Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, sinh viên cũng đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và các hội thảo khoa học.

Kết quả hình ảnh cho trường đại học tiền giang nghiên cứu khoa học

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học và Khoa học Cây trồng thực nghiệm

Song song, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên được Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường đẩy mạnh bằng nhiều cuộc thi, hội nghị và diễn đàn khoa học mà điển hình là cuộc thi: Robocon TGU (Khoa Kỹ thuật công nghiệp), Thiết kế đồ dùng dạy học (Khoa Sư phạm), Khởi nghiệp cùng sinh viên (Khoa Kinh tế - Luật) đã thu hút nhiều sinh viên tham gia. Sau các lần tổ chức, các cuộc thi đã có nhiều đề tài, ý tưởng của sinh viên tham gia được đánh giá xuất sắc, có tính ứng dụng cao và tham gia thi các kỳ thi nghiên cứu khoa học cấp cao hơn như: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu nhi Tiền Giang. Bên cạnh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đã chỉ đạo các khoa, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các giảng viên chú trọng hướng dẫn sinh viên ngay từ khâu tìm kiếm đưa ra ý tưởng, đăng ký tuyển chọn, giao nhiệm vụ, triển khai, tổ chức thực hiện đề tài.

Tiến sĩ Cao Nguyên Thi - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, cho rằng: “Những năm qua, viên chức và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đã không ngừng tìm hiểu đưa ra những sáng kiến trong công tác giảng dạy và quản lý. Với những nỗ lực cố gắng, nhà trường đang từng bước trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, nhiều đề tài nghiên cứu của viên chức và sinh viên của nhà trường cững đang được triển khai thực hiện. Mong rằng với sự nhiệt huyết, đam mê nghiên cứu khoa học của thầy và trò Trường Đại học Tiền giang sẽ góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong chặng đường sắp tới, phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế sẽ tham mưu cho nhà trường cần đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn kết chặt chẽ hơn nữa với các địa phương, doanh nghiệp và các trường đại học trong nước, ngoài nước để đề tài nghiên cứu sát với nhu cầu thực tiễn cuộc sống cũng như được hỗ trợ kinh phí để thực hiện nghiên cứu khoa học”.

Triễn lãm mô hình “Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng ứng dụng cho các công trình thoát nước trong đô thị”

* Định hướng hoạt động hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ “Kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn (2015-2020) và tầm nhìn đến năm 2030”, trong những năm tới, hoạt động khoa học - công nghệ của nhà trường sẽ tập trung vào các định hướng sau:

Đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tương xứng với tiềm năng và vị thế của nhà trường; gắn chặt nghiên cứu khoa học với đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực.

Thu hút đông đảo lực lượng khoa học công nghệ trong nhà trường hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh để giải quyết những vấn đề thời sự về khoa học công nghệ hiện nay và trong tương lai; đặc biệt, khoa học công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và bền vững,...

Tiếp tục đầu tư tăng cường nguồn lực nghiên cứu khoa học công nghệ cho viên chức và sinh viên; khai thác có hiệu quả hơn các phòng thí nghiệm, thực hành hiện có phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, xúc tiến thành lập Thư viện mới ứng dụng công nghệ cao phục vụ người đọc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại trong cuộc công nghiệp 4.0 đồng thời cung cấp không gian làm việc sáng tạo cho giảng viên và sinh viên.

Không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang, phấn đấu đưa Tạp chí vào danh mục các tạp chí được tính điểm khoa học trong Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

Cải tiến và đổi mới công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; xây dựng hệ thống dữ liệu về các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp.

Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức và cơ quan trong và ngoài nước về nghiên cứu, hợp tác khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ được thực hiện bằng các biện pháp cụ thể: Rà soát, bổ sung các quy định tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thích hợp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện việc đặt hàng nghiên cứu cho giảng viên hoặc nhóm giảng viên, trước hết là đặt hàng nghiên cứu những vấn đề bức thiết mà các bộ môn, các khoa và nhà trường cần triển khai nghiên cứu để chuyển giao trong hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng; Hình thành các nhóm nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực có liên quan đến tiềm năng và khả năng hiện có của đội ngũ để tạo thành sức mạnh trong hoạt động nghiên cứu chuyển giao; Tạo liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình đào tạo tiên tiến, trao đổi giảng viên và sinh viên.

Bên cạnh đó, trường cũng chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đưa công tác nghiên cứu khoa học sinh viên thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp và thực sự đóng góp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực nhà trường; hướng dẫn và khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi sang tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và nhà nước.

TS. Lê Quang Trí và sinh viên tham dự Hội nghị NCKH Sinh viên TGU năm 2017

Tiến sĩ Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang nhận định: Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Tiền Giang đã không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 thì hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tiền Giang cần có những bước đột phá, phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như những định hướng nhu cầu trong thời gian tới. Các giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học của nhà trường cần phát huy nội lực hơn nữa, tích cực, chủ động hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng khai thác các phòng thí nghiệm, trang thiết bị một cách hiệu quả để cùng nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm trí tuệ cao, có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu cao của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

VĨNH SƠN