Chia sẻ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

24-05-2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau:

1. Vị trí việc làm tuyển dụng:

– Quản lý tổng hợp về biển đảo, Phòng Tài nguyên Nước – Khoáng sản và Biển.

– Vị trí Thanh tra, Thanh tra Sở.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/06/2018.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP.Mỹ Tho.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

13VĨNH SƠN