Chia sẻ

GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM VỚI MÔ HÌNH NHÓM SINH HOẠT CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC THUẬT

27-05-2018

ThS Bùi Quang Thịnh khởi nguồn cho nhóm seminar GV-SV khoa SP

Với sự chỉ đạo và động viên của lãnh đạo Khoa, nhóm seminar của giảng viên, sinh viên khoa Sư phạm được thành lập từ ngày 02/5/2018, lịch sinh hoạt định kỳ 2 buổi/tuần. Mục đích của nhóm là tập hợp giảng viên, sinh viên của khoa, sinh hoạt các chuyên đề học thuật và hỗ trợ nhau tiếp cận những phương pháp nghiên cứu, phương pháp tìm kiếm nguồn học liệu phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Sau gần 1 tháng hoạt động, các thành viên đã lần lượt chủ trì sinh hoạt về các chuyên đề như: phân biệt chuẩn bài báo khoa học quốc tế và trong nước (ThS Bùi Quang Thịnh), các công cụ thu thập nguồn học liệu phục nghiên cứu khoa học (ThS Bùi Quang Thịnh – Phùng Thị Hà), phương pháp xử lý số liệu và phần mềm toán thống kê SPSS trong nghiên cứu (ThS Nguyễn Giang Lam). Thông qua những buổi sinh hoạt, các giảng viên, sinh viên của khoa cùng nhau cầu tiến, học hỏi và phát triển kiến thức, năng lực nghiệp vụ cần thiết.

Hiện tại, số lượng thành viên chưa được mở rộng, vẫn còn tựu trung ở các giảng viên trẻ và sinh viên đang tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Trong thời gian sắp tới, được sự định hướng của Lãnh đạo khoa, nhóm seminar sẽ mở rộng quy mô và xây dựng kế hoạch chủ điểm sinh hoạt thiết thực, đáp ứng nhu cầu phát triển của học thuật và khoa học công nghệ.

Nguyễn Giang Lam – Khoa Sư phạm

Khoa Sư phạm