Chia sẻ

Học bổng của chương trình Hợp tác kinh tế và kỹ thuật (ITEC) 2018-2019

29-05-2018

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời Quý cơ quan cử Ứng viên cho học bổng của chương trình Hợp tác kinh tế và kỹ thuật (ITEC) 2018-2019. 

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web ITEC (https://www.itecgoi.in). Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về quá trình xử lý hồ sơ, vui lòng gửi email về địa chỉ wel.hcm@mea.gov.in.

Sau khi nhận được thông báo tiến cử ứng viên của Quý cơ quan thì Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ sẽ tổ chức phỏng vấn tiếng Anh cho ứng viên.

Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn hướng đến mục tiêu giúp các ứng viên trau dồi kiến thức về đa dạng các lĩnh vực:

  • Nông nghiệp;
  • Y dược;
  • Kỹ thuật và công nghệ;
  • Giáo dục;
  • Môi trường;
  • Chính sách và quản lý Nhà nước;
  • Phát triển Nông thôn;
  • Kinh tế: kiểm toán, tài chính,...;
  • Khởi nghiệp trong doanh nghiệp,v.v..

Cho đến nay, ITEC đã chào đón nhiều ứng viên từ 162 quốc gia trên khắp thế giới đến học tập.

VĨNH SƠN