Chia sẻ

Triển khai quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn các cấp

05-06-2018

Ngày 28/5 vừa qua, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường ĐH Tiền Giang đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn các cấp cho gần 400 đoàn viên thanh niên là cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt trực thuộc các CLĐ Khoa và LCĐ CBVC.

>> Điều lệ Đoàn khóa XI

>> Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn XI

Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn các cấp nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập và quán triệt những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang lần III, nhiệm kỳ 2017-2022 (gọi tắt là Nghị quyết), từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhằm cụ thể các nội dung của Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn đời sống thanh niên.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn các cấp tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn.

Hội nghị được tổ chức tại các cơ sở của nhà trường bằng nhiều hình thức phong phú như chiếu phim tư liệu, hỏi - đáp nghị quyết ĐH Đoàn các cấp, báo cáo chuyên đề...

BBT