Chia sẻ

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

05-06-2018

Vừa qua, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ban hành công điện gửi thủ trưởng các tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Theo đó, thời gian gần đây, cả nước đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống an sinh người dân và trật tự, an toàn xã hội.

Ðể kiềm chế, ngăn chặn tình hình cháy, nổ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Bộ trưởng Công an yêu cầu công an, cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá, gây rối của các thế lực thù địch, phản động... Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc, đánh giá, điều tra cơ bản điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo Phụ lục I Nghị định số 79/2014/NÐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, nhất là các công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, siêu cao tầng, cơ sở ka-ra-ô-kê, cơ sở kinh doanh xăng dầu, các loại hóa chất dễ cháy nổ,...

Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, công an, cảnh sát PCCC địa phương phối hợp chặt chẽ, khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân các vụ cháy, nổ, làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở và các đơn vị, cá nhân liên quan trong trường hợp để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Ðối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần kiên quyết xử lý nghiêm, tiến hành các biện pháp tố tụng, sớm đưa ra xét xử để giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH. Ðề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền sớm đưa kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH vào các chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học. Xây dựng kịch bản tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu, phù hợp thực tế từng địa bàn, từng loại hình cơ sở.

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 27/2001/QH10 29/6/2001 Luật Phòng cháy và chữa cháy
2 40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
3 VBHN-BCA 21/2/2014 Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
4 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP 21/03/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, ngày 21 tháng 03 năm 2017, quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
5 Nghị định Số: 83/2017/NĐ-CP Ngày 18 tháng 07 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định Số: 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

 

VĨNH SƠN