Tag

;

Chia sẻ

Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

12-06-2018

Ngày 23/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018.

Theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh cùng các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND thành phố Mỹ Tho chuẩn bị tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 của tỉnh; lồng ghép phát động ra quân thực hiện công trình "Nông dân Tiền Giang tích cực thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng" hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức biên soạn, in ấn và cung cấp tài liệu thông tin tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 đến toàn thể nhân dân trong tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện triển khai "Tháng hành động vì môi trường" ở các huyện, thị, thành; phối hợp với các đoàn thể đã ký kết liên tịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng nhựa và túi nilon.

Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng thời lượng phát sóng về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày; khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị vũ trang, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 là "Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon"; hướng dẫn nhân dân sử dụng các thiết bị, máy móc ít tiêu hao điện, nhiên liệu; tăng cường triển khai có hiệu quả chương trình năng lượng sạch và sử dụng tiết kiệm năng lượng; rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh; xây dựng quy trình phân loại và thu gom phế thải nhựa có thể tái chế của người tiêu dùng và triển khai hình thức dán nhãn mác rõ ràng lên tất cả các vật liệu để xác định khả năng tái chế của sản phẩm; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại và siêu thị cắt giảm sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng; khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất - kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường; tăng cường hướng dẫn việc xử lý chất thải chăn nuôi hợp vệ sinh và bao gói thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường nông thôn; hướng dẫn đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường, giảm và không sử dụng các hóa chất độc hại cho môi trường trong canh tác và trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái.

UBND các huyện, thành, thị: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018: Chọn địa điểm tập trung đông dân cư tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 và lồng ghép phát động ra quân công trình "Nông dân Tiền Giang tích cực thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng", góp phần bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức Chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương,... nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường công cộng, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, điểm giết mổ gia súc gia cầm, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo các hội, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, hướng dẫn vận động hội viên Hội Nông dân và nhân dân thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn. 

VĨNH SƠN