Chia sẻ

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

12-06-2018

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong quý I/2018 trên địa bàn cả nước đã xảy 1.074 vụ cháy, làm chết 27 người, bị thương 47 người, thiệt hại tài sản khoảng 413 tỷ đồng; đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống an sinh người dân và trật tự, an toàn xã hội, điển hình: vụ cháy tàu chở dầu Hải Hà 18 tại thành phố Hải phòng; vụ cháy chung cư Carian tại thành phố Hồ Chí Minh; vụ cháy ở tỉnh Đắk Nông...). Riêng địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 09 vụ làm thiệt hại tài sản trên 7,9 tỷ đồng.

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình hình cháy, nổ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001,  Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Thông báo số 2310/VPCP-NC ngày 13/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung cần tập trung thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý làm tốt công tác PCCC tại cơ sở không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản ảnh hưởng đến an sinh và trật tự an toàn xã hội. Kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân không để xảy ra tình trạng mất ANTT khi có cháy, nổ lớn xảy ra. Đặc biệt chú trọng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp cơ sở trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật.

2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Đề nghị Báo Ấp bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang tăng thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện; đặc biệt là xây dựng và phát sóng chuyên mục về PCCC và CNCH tại các “khung giờ vàng” (từ 18h00’ - 21h30’) trên Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang; nội dung, tập trung biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các tổ chức, cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhất là tại các khu dân cư, nhà liền kề, nhà mặt phố kết họp kinh doanh để chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tự giác thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC: Rà soát, trang bị phương tiện PCCC và CNCH, bố trí lối thoát nạn phù hợp với tính chất hoạt động, mức độ nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở; tự giả định tình huống và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

3. Tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân PCCC và CNCH sâu rộng gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành. Xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn PCCC theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản tại các khu dân cư, cụm doanh nghiệp.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể việc lồng ghép phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng ngành học, cấp học.

5. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với các công trình trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng) và các khu dân cư, nhà liền kề, nhà mặt phố kết hợp kinh doanh... Quá trình kiểm tra cần tập trung làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và các cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC cũng như việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH về đảm bảo an toàn PCCC. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Y tế khẩn trương tổ chức, rà soát, kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề còn hạn chế nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Chủ động xây dựng, bổ sung hoàn thiện phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn, phức tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy để xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Chỉ đạo các ngành có liên quan trang bị phương tiện trang phục cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này.

7. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung Công văn này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

VĨNH SƠN