Chia sẻ

Biểu mẫu báo cáo tổng kết chiến dịch TNTN Hè '2018

29-06-2018

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

BCH CHIẾN DỊCH TNTN HÈ ‘2018

ĐỘI HÌNH…………………………….

ĐỊA PHƯƠNG………………………..

                                ***

(BIỂU MẪU) BÁO CÁO TỔNG KẾT

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ ‘2018

 

1. Tổng số tình nguyện viên: ………... (Nữ: ……..     )

2. Thời gian hoạt động: từ ngày …../7/2018 đến ngày       /      /2018

3. Nội dung công việc

Các đội hình báo cáo theo từng nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

Chương trình Tin học: Tổ chức dạy được bao nhiêu buổi, số lượng người học và đối tượng học là ai? (học sinh, cán bộ xã, thanh niên địa phương…)

Chương trình Điện: Đã sửa chữa được bao nhiêu hộ dân, trường học, trụ sở…; cải tạo được bao nhiêu km đường điện nông thôn?

Chương trình Xây dựng và Xây dựng Nông thôn mới: Đã tham gia xây mới hoặc sửa chữa được bao nhiêu nhà dân, trụ sở, công trình công cộng; cải tạo được bao nhiêu km đường giao thông nông thôn, phát quang bao nhiêu tuyến đường…?

Chương trình phổ cập giáo dục: Đã tổ chức ôn tập bao nhiêu lớp, cho bao nhiêu học sinh; tổ chức sinh hoạt hè bao nhiêu buổi, hỗ trợ làm bao nhiêu sổ sách, giấy tờ, vận động bao nhiêu học sinh ra lớp…?

Đội hình Văn nghệ xung kích: Tham gia phục vụ biểu diễn được bao nhiêu buổi, số thành viên tham gia, các tiết mục tập luyện, biểu diễn…

* Lưu ý: Các đội hình chỉ cần viết ngắn gọn, nêu cụ thể số liệu minh họa. Nếu có giao lưu nghệ hoặc thể thao thì ghi rõ số lượng người tham gia.

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN/NHÓM