Chia sẻ

Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang khảo sát hoạt động Công đoàn cơ sở Trường ĐH Tiền Giang

07-07-2018

Ngày 6/7/2018, Đoàn khảo sát Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang do đồng chí Hoàng Khắc Tinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn đến khảo sát hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 của Công đoàn cơ sở Trường ĐH Tiền Giang.

Đồng chí Hoàng Khắc Tinh đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tiền Giang 

Hiện tại, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tiền Giang có 456 công đoàn viên đang sinh hoạt tại 27 tổ công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 15 thành viên.

Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tiền Giang đã thực hiện tốt: Công tác tuyên giáo; Các phong trào thi đua yêu nước trong viên chức; Đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức; Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ viên chức; Các hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; Công tác vận động nữ viên chức và công tác tài chính; Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động và việc thực hiện các kế hoạch liên ngành tại đơn vị; Các hoạt động hưởng ứng "Tháng công nhân 2018", "tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018" tại đơn vị. Nhìn chung, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tiền Giang đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho viên chức, quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc, phối hợp với lãnh đạo nhà trường giải quyết thỏa đáng kịp thời các chế độ chính sách cho viên chức.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch CĐCS Trường ĐH Tiền Giang tiếp thu nhận xét của đoàn khảo sát

Qua khảo sát, Đoàn đề nghị ông đoàn cơ sở Trường Đại học Tiền Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình phúc lợi của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, xây dựng quy chế phối hợp giữa lãnh đạo nhà trường với công đoàn, quan tâm công tác phát triển kết nạp đoàn viên mới.

VĨNH SƠN

Công đoàn