Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 46

15-07-2018

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 46

(Từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2018)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

16/7

Họp ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

07h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ

13h30

Giảng đường CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

17/7

Họp cải tiến chất lượng chi tiết  phòng P.TCHC, P.QTTB.

- Ô. Long, Bà Linh, Ô.Trí, Ô.Tâm. (TT.KT&ĐBCLGD)

- Lãnh đạo và viên chức tham gia công tác ĐBCL của đơn vị P.TCHC, P.QTTB.

8h00,

Phòng A.104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp cải tiến chất lượng chi tiết TT.QHDN&TVTS, P.CTSV, Đoàn SV, Hội SV .

- Ô. Long, Bà Linh, Ô.Trí, Ô.Tâm. (TT.KT&ĐBCLGD)

- Lãnh đạo và viên chức tham gia công tác ĐBCL của đơn vị.

14g00

Phòng A.104

18/7

Họp cải tiến chất lượng chi tiết  P.QLKHCN&HTQT, P.Tài vụ.

- Ô. Long, Bà Linh, Ô.Trí, Ô.Tâm. (TT.KT&ĐBCLGD)

- Lãnh đạo và viên chức tham gia công tác ĐBCL của đơn vị: P.QLKHCN&HTQT, P.Tài vụ

8g00

Phòng A.104

Ô. Lê Minh Tùng

Hiệu trưởng gặp gỡ lãnh đạo các đơn vị

- Ô. Lê Hữu Hải (PHT);

- Ô. Bình (TP TCHC);

- Lãnh đạo Khoa KHXH & NV;

07h 30 - 08h20

Phòng B243 TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

- Ô. Lê Hữu Hải (PHT);

- Ô. Bình (TP TCHC);

- Lãnh đạo Khoa KTXD

08h20 -  09h10

Phòng B243 TCN

- Ô. Lê Hữu Hải (PHT);

- Ô. Bình (TP TCHC);

- Lãnh đạo Khoa CNTT

09h10 - 09h50

Phòng B243 TCN

- Ô. Lê Hữu Hải (PHT);

- Ô. Bình (TP TCHC);

- Lãnh đạo Khoa Kinh tế - Luật

09h50 - 11h00

Phòng B243 TCN

Họp thống nhất Kế hoạch tổ chức học tập chính trị chuyên môn nghiệp vụ đầu năm học 2018 - 2019

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình, Bà Hằng, Ô. Tiếng,  Ô. Tú, Bà My (PTCHC);

- Ô. Phong (PQTTB);

- Ô. Cường (PTTPC);

- Ô. Long (TTKT&ĐBCLGD);

- Ô. Tín (PTV);

- Ô. Hiền (PTPQLĐT);

- Ô. Huy Long (KCNTT);

14h00

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Tư vấn tuyển sinh 200 chỉ tiêu tốt nghiệp làm việc tại Nhật Bản (cả ngày).

Lãnh đạo:

- TTQHDN& TVTS;

- TTKT& ĐBCLGD.

07h30

huyện

Tân Phước

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM 19/7

Trực tiếp công dân

- Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

07h-11h30

13h30 - 17h00

Phòng tiếp dân

 

Triển khai các Quyết định kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT

- Bí thư các Chi bộ 6, 7, 9, 11, 13, 14

09h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà

- Đảng viên Chi bộ 1

13h30

Phòng A105

 

SÁU

20/7

Họp Ban chỉnh sửa Quy định về chế độ làm việc

- Ban chỉnh sửa theo KH số 241/KH-ĐHTG ngày 06/4/2018

07h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Thẩm định Tài liệu giảng dạy: “Công nghệ may túi xách”

- Ô.Nhàn, Bà Thủy,  Bà Liên, Bà Minh Diễm (K.KTCN);

- Ô.Phong (P.QLKHCN&HTQT)

13h30-15h00

Phòng A.104

Thẩm định Tài liệu giảng dạy: “Thiết kế veston nữ”

- Ô.Nhàn, Bà Thủy,  Bà Liên, Bà Thanh (K.KTCN);

- Ô.Phong (P.QLKHCN&HTQT)

15h00 - 16h30

Phòng A.104

Ô.Lê Hữu Hải

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

 

  1. Họp viên chức khoa Sư phạm; TP: Viên chức Khoa Sư phạm: TG: 07h30 ngày 16/7/2018 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.
  2. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng  viên Chi bộ 5; TG: 09h30, ngày 16/7/2018 (thứ Hai), ĐĐ: Phòng họp B14.
  3. Họp viên chức Phòng QT-TB; TP: Toàn thể VC Phòng QT-TB; TG:  14h00 ngày 19/7/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp B14.
  4. Họp viên chức Phòng TCHC; TP: Toàn thể VC Phòng TCHC; TG: 15h30, ngày 19/7/2018 (thứ Năm; ĐĐ: Phòng họp A105.

* Lưu ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.