Tag

;

Chia sẻ

Khảo sát ảnh hưởng của gibberellin (GA3) đến sinh trưởng và năng suất rau bồ ngót (Sauropus androgynus)

06-08-2018

Khảo sát ảnh hưởng của gibberellin (GA3) đến sinh trưởng và năng suất rau bồ ngót (Sauropus androgynus) là tên khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Võ Duy Anh (Lớp Đại học khoa học cây trồng 14, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Tiền Giang) do ThS. Huỳnh Thị Huế Trang hướng dẫn đã được Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đánh giá tốt.

Nói về lý do chọn đề tài, sinh viên Võ Duy Anh cho biết: Rau xanh là một loại thực phẩm quan trọng không thể thiếu được trong bữa ăn hằng ngày của mọi gia đình. Trong đó, rau bồ ngót là một loại rau được ưa chuộng vì dễ ăn, chứa nhiều chất bổ và lành tính. Hiện nay, trong quá trình canh tác rau để có được năng suất và phẩm chất tốt bên cạnh việc sử dụng các loại phân hữu cơ và phân hóa học thì người nông dân còn sử dụng kết hợp thêm các chất điều hòa sinh trưởng thực vật thuộc nhóm auxin và gibberellin. Trong đó, gibberellin  là chất điều hòa sinh trưởng thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng cây trồng có tác dụng sinh lý chính là kích thích sự phân chia tế bào và sự vươn dài tế bào. Trong sản xuất các loại rau ăn lá gibberellic axit (GA3) được sử dụng rất phổ biến, thậm chí người nông dân còn tăng nồng độ sử dụng so với khuyến cáo để tăng năng suất và phẩm chất thu hoạch của sản phẩm. Chính điều này làm cho người tiêu dùng có tâm lý lo ngại về dư lượng chất điều hòa sinh trưởng GA3 khi sử dụng các loại rau ăn lá nói chung và rau bồ ngót nói riêng.

Mục tiêu đề tài của em hướng đến: Đánh giá tác động của việc sử dụng GA3 với các nồng độ khác nhau lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau bồ ngót nhằm tìm ra nồng độ GA3 thích hợp vừa đảm bảo an toàn về dư lượng thuốc vừa giảm chi phí cho người nông dân.

Trong thí nghiệm này, GA3 được sử dụng với nồng độ tăng dần từ 10 ppm đến 80 ppm được xử lý 2 lần, lần thứ nhất khi chồi non rau bồ ngót cao khoảng 10 cm và lần thứ hai cách lần phun thứ nhất 14 ngày và phun ướt đều lên lá. Tiến hành ghi nhận các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất thu hoạch. Mẫu rau bồ ngót sau khi thu hoạch được gửi đến Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chính Minh (CASE) – để xác định dư lượng của GA3.

Kết quả thí nghiệm cho thấy nồng độ GA3 sử dụng thích hợp trên cây rau bồ ngót là10 ppm có tác dụng kích thích gia tăng chiều cao chồi rau bồ ngót, nhưng không ảnh hưởng số lá, hình dạng lá, hàm lượng diệp lục tố (chlorophyll) và trọng lượng tươi rau bồ ngót giai đoạn thu hoạch. Khi gia tăng nồng độ GA3  sử dụng so với khuyến cáo (10 ppm) không có tác dụng làm tăng trọng lượng tươi rau bồ ngót giai đoạn thu hoạch. Kết quả phân tích mẫu rau bồ ngót xử lý GA3 với nồng độ từ 10 ppm đến 80 ppm, thời gian cách ly (PHI) là 7 ngày – không để lại dư lượng thuốc. Qua đó cho thấy GA3 là chất kích thích sinh trưởng có thời gian lưu tồn rất ngắn, an toàn cho người tiêu dùng. Đây kết quả quan trọng để cho người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng và an toàn của rau khi người nông dân sử dụng GA3 trong quá trình sản xuất thực tế.

Sinh viên Võ Duy Anh (caravat đỏ) 

VĨNH SƠN