Tag

;

Chia sẻ

Thông báo về việc thu học phí HK1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên Cao đẳng Đại học hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học khóa 17 và các khóa trước

16-08-2018

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________
Số: 88 /TB-ĐHTG Tiền Giang, ngày 7 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO
Về  việc thu học phí  HK1 năm  học  2018-2019 đối với sinh viên Cao đẳng,
Đại  học hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học
khóa 17 và các khóa trước

 

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-ĐHTG  ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Tiền Giang  về  việc  ban hành quy định về mức thu học phí và các chế độ liên quan đến học học phí của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 259/KH-ĐHTG ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc đăng ký học phần HK1(2018-2019) dành cho sinh viên chính quy Cao đẳng, Đại học- khóa 17 trở về trước;

Căn cứ Kế hoạch số 366/KH-ĐHTG ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức đăng ký học phần HK1(2018-2019) dành cho các lớp TCCN, CĐ- ĐH VLVH;

Căn cứ Kế hoạch số 498/KH-ĐHTG ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức lớp học phần đợt 2 HK1(2018-2019) hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng- khóa 18,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học khóa 17 và các khóa trước như sau:

I. Mức học phí:

Bậc

Hệ chính quy

Hệ vừa làm vừa học

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thuỷ sản

- Đại học

249.000 đồng/tín chỉ

373.500 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

198.000 đồng/tín chỉ

297.000 đồng/tín chỉ

- Trung cấp chuyên nghiệp

2.850.000 đồng /học kỳ

4.275.000 đồng /học kỳ

Nhóm 2:  Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Khách sạn, du lịch

- Đại học

295.000 đồng/tín chỉ

442.500 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng

235.000 đồng/tín chỉ

352.500 đồng/tín chỉ

- Trung cấp chuyên nghiệp

3.350.000 đồng /học kỳ

5.025.000 đồng /học kỳ

II. Thời gian thu:

Từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 05/10/2018 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

III. Địa điểm và thời gian thu:

1. Tại Trường Đại học Tiền Giang:

- Buổi sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

1.1. Tại cơ sở chính: Từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 05/10/2018

1.2. Tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa:

-  Ngày 25/9/2018 và ngày 02/10/2018 (thứ Ba)

-  Ngày 27/9/2018 và ngày 04/10/2018 (thứ Năm)

Khi đóng học phí, sinh viên , học viên nộp phiếu Kết quả đăng ký học phần (in từ phần mềm UIS) cho bộ phận thu ngân của Phòng Tài vụ.

2. Nộp học phí qua ngân hàng (nếu có):

- Sinh viên, học viên có thể nộp học phí vào tài khoản ngân hàng của trường theo thông tin:

Tên tài khoản: Trường Đại học Tiền Giang

Số tài khoản: 0671 000 060 605 tại Ngân hàng Ngoại thương Tiền Giang

Nội dung: Đề nghị sinh viên, học viên ghi rõ họ tên, MSSV, lớp, khóa học, kỳ nộp học phí (nếu sinh viên, học viên không ghi rõ nội dung như trên, Trường Đại học Tiền Giang sẽ không cập nhật được học phí đã nộp và sinh viên, học viên đó xem như chưa nộp học phí). Đính kèm danh sách các điểm giao dịch của Ngân hàng Ngoại thương tại Tiền Giang.

IV. Quy định khác liên quan đến thu học phí:

- Sinh viên, học viên nộp tiền qua ngân hàng đến phòng tài vụ nhận hóa đơn trong vòng 7 ngày kể từ ngày sinh viên, học viên nộp tiền.

- Trường hợp sinh viên thuộc diện chính sách và ưu đãi được miễn, giảm theo quy định hiện hành.

- Sinh viên, học viên đóng học phí không đúng quy định nêu trên sẽ không được dự thi kết thúc học phần và nhận điểm F của học phần đó. Sinh viên, học viên phải thanh toán xong nợ học phí của học kỳ trước mới được tiếp tục đăng ký học phần ở học kỳ sau.  

Lưu ý: Sinh viên, học viên phải giữ chứng từ thu để trình Phòng Quản lý Đào tạo, TT KT&ĐBCLGD,… khi có yêu cầu.

Đề nghị các đơn vị triển khai đến sinh viên, học viên để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này.

Thông báo này thay thế thông báo số 79/TB-ĐHTG ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc thu học phí HK1 năm học 2018-2019 đối với học sinh, sinh viên Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học khóa 17 và các khóa trước./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)       
Võ Ngọc Hà 

----------

DANH SÁCH  ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
(Đính kèm thông báo số    /TB-ĐHTG ngày   tháng   năm 2018)

1. TRỤ SỞ CHI NHÁNH

Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. PGD MỸ THO

 Địa chỉ: Số 204 - 204A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. PGD GÒ CÔNG

Địa chỉ: 327- 328 Võ Duy Linh, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

4. PGD CAI LẬY

Địa chỉ: Số 3/11-3/12. Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

5. PGD CÁI BÈ

Địa chỉ: Số 262 ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

 

Phòng Tài vụ