Chia sẻ

UBND thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) tuyển dụng 101 viên chức năm 2018

29-08-2018

UBND thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 92 chỉ tiêu.

– Các đơn vị sự nghiệp: 09 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 17/08/2018 đến hết ngày 14/09/2018, tại phòng Nội vụ thị xã Ngã Năm.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB+28-1

TB+28-2TB+28-3

TB+28-4

TB+28-5

VĨNH SƠN (tổng hợp)