Chia sẻ

Lịch công tác tuần 03 (Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018)

14-09-2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 03

(Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

17/9

Họp xét kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng viên chức năm 2019.

- Thành viên theo Quyết định số 513/QĐ-ĐHTG ngày 13/9/2018

- Bà Hằng, Ô. Tiếng (P.TCHC)

07h30-9h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất ý kiến Tổ Chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Khoa KTCN & Khoa NN&CNTP

- Thành viên theo Quyết định số 379, 381/QĐ-ĐHTG ngày 22/6/2018

09h30

Phòng A105

Ô. Lê Quang Trí

Họp Tiểu ban CSVC-ANTT-VĐTT Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

- Thành viên tiểu ban theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHTG ngày 10/9/2018.

14h00

Phòng A105

Hội thảo cải tiến CTĐT ngành CNTT theo tiếp cận CDIO

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng,

- Đại diện lãnh đạo các Khoa và Bộ môn trực thuộc trường, - Đại diện lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng QLKHCN& HTQT, TT KT&ĐBCLGD và Giảng viên Khoa CNTT.

13h45

Phòng B14

 

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2017 - 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Đại biểu tham dự theo Thư mời

15h00

Giảng đường Cơ sở chính

Ô. Lê Hữu Hải

BA

18/9

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí -  Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo Phòng GDTX

- Ô. Bình (TPTCHC);

- Lãnh đạo Phòng GDTX.

07h30

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Họp thống nhất Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình Trại thực nghiệm và Hàng rào tạm

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Phong (TP QTTB);

- Ô. Tín (TP Tài vụ);

- Ô. Bình (TP TCHC).

08h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự sơ tuyển các công trình tham gia Giải thưởng sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2018

Ô. Lê Hữu Hải -  Phó Hiệu trưởng

14h00

Phòng họp số 01

Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh

 

Họp xét duyệt đề tài NCKH: “Tạo dòng, biểu hiện và thử nghiệm khả năng gắn vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus của C-Type lectin từ tôm thẻ chân trắng Litopenaeus Vannamei”

- Bà Thanh, Bà Trang, Bà Tâm, Bà Thảo (K.NN&CNTP);

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

13h30 - 15h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Họp xét duyệt đề tài NCKH SV: “Phân lập và khảo sát khả năng sinh bacteriocin của vi khuẩn Lactic lên men tôm chua ở huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.”

- Bà Thanh, Bà Trang, Bà Tâm, Bà Thảo, Ô.Tất (K.NN&CNTP);

-Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

15h15

Phòng A104

19/9

Ban Giám hiệu làm việc với đại diện lãnh đạo các đơn vị Trung tâm Thư viện và TT KT & ĐBCLGD

- Lãnh đạo TT TTTV.

- Lãnh đạo TT KT & ĐBCLGD.

07h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Khối Đào tạo, Công  tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

Trưởng đơn vị thuộc Khối

07h30

Phòng B243

TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Họp xét học bổng Đồng hành cùng sinh viên lần 1 năm học 2018-2019

- Đại diện lãnh đạo các khoa có hồ sơ nộp học bổng;

- Đại diện Phòng CTSV;

-  Đại diện TT QHDN&TVTS

14h00

Phòng B14

NĂM

20/9

Chương trình giao lưu văn hóa, vui Tết Trung thu cho Tình nguyện viên Hàn Quốc

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Ô. Thi - PTP QLKHCN&HTQT;

- Bà Trang - CV Phòng QLKHCN&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo Khoa NN&CNTP;

- Đại diện lãnh đạo KHXH& NV;

- Sinh viên các lớp tiếng Hàn;

- Viên chức và sinh viên khác có quan tâm.

10h30

Phòng B243 TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Chọn tạo dòng lúa than thơm bằng phương pháp hồi giao kết hợp chỉ thị phân tử”

- Ô.Lê Hữu Hải (PHT);

- Ô.Vinh, Ô. Phúc, Bà Trang, Bà Hạnh (K.NN&CNTP)

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

13h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp xét duyệt đề tài NCKH SV:“Khảo nghiệm sản xuất và đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh của dòng lúa than D13”

- Ô.Lê Hữu Hải (PHT);

- Ô.Vinh, Ô. Phúc, Bà Trang, Bà Hạnh (K.NN&CNTP)

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

14h30

Phòng A104

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Giải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.”

- Ô.Vượng, Bà Phượng, Bà Phương, Bà Dung (K.KT-L)

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

15h30

Phòng A104

Sát hạch chuyên môn ứng viên dự tuyển giảng dạy

- Ô. Vượng (TK Kinh tế - Luật);

- Ô. Khôi (GV Khoa Kinh tế - Luật);

- Ô. Tuấn (GV Khoa Kinh tế - Luật);

- Bà Hằng (PTP TC-HC).

13h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp (Đợt 6) năm 2018

Thành viên dự họp theo Quyết định số 448/QĐ-ĐHTG ngày 06/8/2018

15h00

Phòng A105

SÁU

21/9

Thảo luận về hợp tác với Trường Đại học Southeastern Louisiana, Hoa Kỳ.

Thành phần:

- Ô. Lê Quang Trí (PHT);

- Ô. Lê Minh Tùng (PHT);

- Ô. Lê Hữu Hải (PHT);

- Lãnh đạo  (P.QLKHCN&HTQT);

- Lãnh đạo   (P.QLĐT).

13h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

 

Tổng kết công tác của bà Kim SiEun, TNV của tổ chức KOICA, Hàn Quốc tại Trường Đại học Tiền Giang

- Ô. Thi, Ô. Thịnh, Bà Trang (Phòng QLKHCN&HTQT)

- Đại diện lãnh đạo Khoa KHXH&NV

- Bà Nhàn (Khoa KHXH&NV)

15h00

Phòng B14

Ô. Lê Quang Trí

BẢY

22/9

Hội nghị “Tư vấn định hướng tốt nghiệp làm việc tại Nhật Bản” cho phụ huynh và sinh viên khóa 18

- ĐDLĐ P.QLĐT, CTSV;

- ĐDLĐ K.KTCN, K.KTXD, K.NN&CNTP;

- ĐDLĐ TT. KT&ĐBCLGD, TT. QHDN&TVTS.

08h00

 Giảng đường CSC

Ô. Lê Hữu Hải

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

 

  1. Họp Chi bộ 4; Lễ kết nạp Đảng cho sinh viên; TP: Đảng viên Chi bộ 4; TG: 14h00, ngày 17/9/2018; ĐĐ: Phòng A104.
  2. Họp Ban Thanh tra nhân dân, tổng kết công tác Quý III và phương hướng Quý IV/2018;  TP: Thành viên Ban TTND; TG: 14h00 ngày 19/9/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A105.
  3. Vòng bán kết “Đêm hội trăng rằm”; TP: BCH HSV trường + thí sinh; TG: 16h00, ngày 19/9/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính.
  4. Lễ phát động Cuộc thi Olympic Tiếng Anh; TP: Sinh viên tham dự TG: 15h00, ngày 19/9/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng máy K.14.
  5. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00, ngày 20/9/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
  6. Tự vệ cơ quan tham gia bắn đạn thật từ ngày 20, 21/9/2018; TP: Thành viên tham dự theo Kế hoạch số 12/KH-BCHQS ngày 30/8/2018; ĐĐ: Trường bắn 908 - Bộ CHQS tỉnh TG.
  7. Vòng chung kết “Đêm hội trăng rằm”; TP: BCH HSV trường + Sinh viên tham dự; TG: 16h00, ngày 20/9/2018 (thứ Năm); ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính.
  8. Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi; TP: BCH CĐ, Ban Nữ công, Công đoàn viên và các chái thiếu nhi; TG: 17h, ngày 21/9/2018 (thứ Sáu); ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính.

 

Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.