Tag

;

Chia sẻ

Hưởng ứng Cuộc thi viết 'Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên'

20-09-2018

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên".

Theo đó, đối tượng dự thi: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ đề, nội dung thi tập trung vào một trong những vấn đề sau: Những sáng kiến, mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên đang được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương và có tác động, hiệu quả tích cực, cần tiếp tục nhân rộng; những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã học tập, tham khảo kinh nghiệm hoặc qua nghiên cứu cho thấy phù hợp, hiệu quả, có thể vận dụng vào thực tiễn.

Cuộc thi tổ chức bằng hình thức thi viết, không giới hạn số lượng bài dự thi. Bài dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đúng chủ đề, nội dung theo Thể lệ, không vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan. Bài thi cần cung cấp các thông tin sau: Tên sáng kiến, mô hình; đối tượng áp dụng; địa điểm áp dụng trong thực tiễn (nếu có); các bước để xây dựng; tác động, hiệu quả của sáng kiến, mô hình; đánh giá tính khả thi, giải pháp nhân rộng mô hình. Có nội dung trung thực, thông tin chính xác, khách quan; có sức thuyết phục; có tính ứng dụng, nhân rộng; ngôn ngữ, hình thức trình bày ngắn gọn, dễ hiễu, rõ ràng. Chưa đạt giải tại các cuộc thi khác...

Ban Tổ chức nhận bài dự thi đến hết ngày 30/10/2018, theo địa chỉ: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp Luật, Bộ Tư pháp - số 58, 60 Trần Phú, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

VĨNH SƠN