Chia sẻ

Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

20-09-2018

Căn cứ Kế hoạch số 3600/KH-BNV ngày 01/8/2018 của Bộ Nội vụ về tổ chức tuyển dụng công chức năm 2018, Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển 37 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2018, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo:

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo);

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức      

Đối với người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước, người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài đảm bảo đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Mục 1 và 2 Phần I Thông báo này có nhu cầu dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng của Bộ Nội vụ sẽ tổ chức kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển của người dự tuyển.

II. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN:

1. Môn kiến thức chung: thi viết một bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; pháp luật về công vụ, công chức, các vấn đề về cải cách hành chính nhà nước (Thời gian 180 phút).

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết một bài (Thời gian 180 phút) và thi trắc nghiệm trên máy tính một bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm (Thời gian 45 phút).

– Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ, người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ quy định tại Mục 3 Phần II Thông báo này.

3. Môn ngoại ngữ: kiểm tra trình độ tiếng Anh ở trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, thi trắc nghiệm trên máy tính (Thời gian 45 phút).

– Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

4. Tổ chức thi tuyển trên máy vi tính:

– Người dự tuyển sẽ thi các môn trên máy vi tính trước (thực hiện thông báo kết quả ngay sau khi thi và không thực hiện phúc khảo đối với các môn thi trên máy vi tính), thí sinh đạt kết quả các môn thi trên máy vi tính mới dự thi các môn thi viết.

5. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức

– Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

– Kết quả trúng tuyển được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng vị trí tuyển dụng.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì sẽ áp dụng yêu cầu khác của vị trí việc làm đó.

III. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN (Biểu chi tiết kèm theo)

bo-noi-vu-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2018_Page_5

 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật… theo quy định);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/9/2018 đến hết ngày 03/10/2018, qua địa chỉ http://dichvucong.moha.gov.vn:8017

V. THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ THI

1. Thời gian thi: Kỳ thi tuyển công chức Bộ Nội vụ năm 2018 dự kiến tổ chức trong tháng 11/2018.

2. Lệ phí thi: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chứ.

VĨNH SƠN