Chia sẻ

Lịch công tác tuần 06 (Từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018)

07-10-2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 06

(Từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

08/10

Họp Giao ban tháng 10/2018

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các thành viên Ban Giám hiệu

- BCH Đảng bộ;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đoàn thể;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

10h30

Phòng B14

Tham dự kỳ họp thứ VIII của UB KHCN&MT từ ngày 08-10/10/2018

Ô.  Lê  Quang Trí -  Phó Hiệu trưởng

Tỉnh

Lâm Đồng

 

BA

09/10

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải -  Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Triển khai Kế hoạch tìm hiểu Luật an toàn giao thông

- B. Trang, Ô. Bình (P.CTSV);

- Ô. Bình (TP.TCHC);

- Ô.Phong (TP.QTTB);

- Ô. Tín (TP Tài vụ);

- B. Xuyến, B. Tân (TT.TTTV);

-Ô. Cường, Ô. Dũng, Ô. Quân (TT.QHDN&TVTS).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Tham dự khóa tập huấn quốc tế về nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học từ ngày 09-12/10/2018

- Ô.  Tùng -  Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Mơ - PTK KHTN.

Trung tâm Seameo TPHCM

 

10/10

 

 

 

 

NĂM

11/10

Dự Hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo - Văn hóa, Văn nghệ Quí III năm 2018

Ô. Lê Hữu Hải -  Phó Hiệu trưởng

Hội trường Ban TGTU

Đường Nguyễn Ngọc Ba

 

Họp Tổ chuyên môn và vận động tài trợ cho Hội thảo quốc tế

- Thành viên thuộc Tổ chuyên môn và vận động tài trợ cho Hội thảo quốc tế theo Kế hoạch số 541/KH-ĐHTG ngày 01/8/2018

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

SÁU

12/10

Họp Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ

- Bà Hằng (PTP TCHC, Phó trưởng ban VSTBPN);

- Bà Tiên (PTP TV, UV);

- Bà Son (PTK LLCT, UV);

- Bà Phượng (PTK NN & CNTP, UV);

- Bà Giang Lam (TBM KSP, UV);

- Bà Tân (PBT ĐTN, UV).

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Quang Trí

Phát học bổng “Đồng hàng cùng sinh viên”, Viettel Tiền Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh tài trợ.

- ĐD LĐ Khoa có SV nhận HB;

-ĐD LĐ P.CTSV, ĐTN, HSV;

- ĐD  LĐ TT. QHDN&TVTS;

09h00

Phòng B.14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

- Viên chức tham dự theo Quyết định số 449/QĐ-ĐHTG, ngày 06/8/2018

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

Ghi chú:

 1. Họp viên chức Khoa Sư phạm; TP: Viên chức Khoa Sư phạm; TG: 13h30, ngày 08/10/2018 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
 2. Họp Ủy ban kiểm tra CĐCS; TP: Ủy viên UBKT; TG: 14h00, ngày 09/10/2018 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.
 3. Họp BCH Đoàn Trường; TP: UV Ban Chấp hành; TG: 15h00, ngày 09/10/2018 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.
 4. Thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu; TG: 07h00-12h00 ngày 10/10/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Giảng đường Cơ sở chính.
 5. Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019; TP: Ô. Bình (TP TCHC); TG: 08h00, ngày 10/10/2018; ĐĐ: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ.
 6. Họp BCH Công đoàn; TP: UV BCH Công đoàn; TG: 13h30, ngày 10/10/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14;
 7. Họp BCH Công đoàn mở rộng; TP: BCH Công đoàn, UBKT CĐCS, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn; TG: 14h30, ngày 10/10/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14;
 8. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 15h00, ngày 10/10/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A104.
 9. Họp Chi đoàn viên chức 01; TP: Đoàn viên Chi đoàn viên chức 1; TG: 15h00, ngày 10/10/2018; ĐĐ: Phòng A105.
 10. Họp xét duyệt đề tài NCKH “Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực phát triển loại hình du lịch homestay tại tỉnh Tiền Giang” TP: Ô.Nhẫn, Bà Phương, Bà Tuyền, Bà Nhạn, Bà Thúy; Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 8h00 ngày 12/10/2018 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A104.
 11. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h00, ngày 12/10/2018 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A104.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.