Chia sẻ

Thông báo về việc tổ chức khai giảng các lớp ngoại ngữ, tin học

05-11-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số:  35/TB-NNTH                                                             Tiền Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

     Nhằm đáp ứng nhu cầu Xã hội trong giai đoạn hội nhập, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang tổng khai giảng các lớp:

 

KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

TIẾNG ANH

 

TRÌNH ĐỘ A

A01

2.5 tháng

950.000đ

A02

2.5 tháng

1.100.000đ

TRÌNH ĐỘ B

B01

2.5 tháng

1.300.000đ

B02

2.5 tháng

1.700.000đ

TRÌNH ĐỘ C

C01

3 tháng

2.200.000đ

C02

3 tháng

2.700.000đ

 

TIẾNG PHÁP

 

TRÌNH ĐỘ A

A01

2.5 tháng

950.000đ

A02

2.5 tháng

1.100.000đ

TRÌNH ĐỘ B

B01

2.5 tháng

1.300.000đ

B02

2.5 tháng

1.700.000đ

TIẾNG HÀN

SƠ CẤP BẬC 1,2,3

3 tháng/bậc

1.300.000đ

TRUNG CẤP BẬC 1,2,3

3 tháng/bậc

1.600.000đ

ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(chương trình mới - thi lấy Chứng chỉ sau khi kết khóa)

CƠ BẢN

2 tháng

1.000.000đ

NÂNG CAO

4 tháng

2.500.000đ

                                                           KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

     Mọi chi tiết, liên hệ ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang

 ĐT: (02733 974 080)           Email:  ttthnn@tgu.edu.vn

     Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

     Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.   

                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                    (đã ký)

                                                                                                                             Nguyễn Trí Tài

                                                                                                   

TT Ngoại ngữ - Tin học