Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang triển khai kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong, giai đoạn 2018-2020

27-11-2018

Sáng ngày 27/11/2018, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2018-2020. PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, TS. Lê Hữu Hải và TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã chủ trì hội nghị.

 Tại hội nghị, ThS. Nguyễn Thanh Bình T- rưởng Phòng Tổ chức – Hành chính đã thông qua Kế hoạch số 801/KH-ĐHTG ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang về việc xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2018 -2020 và Quyết định số 672/QĐ-ĐHTG ngày  22  tháng 11  năm 2018 về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Tiền Giang, giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 bao gồm: Ban chỉ đạo; Ban đảm bảo chất lượng; Nhóm lĩnh vực của đảm bảo chất lượng và Tổ đảm bảo chất lượng gồm có 100 thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong có nhiệm vụ xây dựng chiến lược đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và các chương trình đào tạo; Thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo giai đoạn 2018-2020, theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nhà trường.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại Hội nghị

VĨNH SƠN