Tag

;

Chia sẻ

Hướng dẫn về việc khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Năm học 2018 - 2019

05-12-2018

- Tất cả sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đều phải tham gia thực hiện khảo sát (online) đánh giá giảng viên tất cả các học phần mà sinh viên đăng ký học (theo hướng dẫn đính kèm);
- Thời gian sinh viên hoàn tất khảo sát: 21/12/2018;
- Việc thực hiện khảo sát là quyền lợi của sinh viên, là kênh giúp nhà Trường có những thông tin thực tế góp phần cải tiến hoạt động giảng dạy của Trường; 
- Sinh viên cần cho ý kiến khách quan, trung thực, chính xác về từng tiêu chí;
- Việc thực hiện khảo sát cũng là nghĩa vụ của sinh viên. Căn cứ vào nội dung mục II của khung hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của SV Trường Đại học Tiền Giang về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường, nếu SV không hoàn thành khảo sát sẽ bị trừ 02 điểm rèn luyện/ học kỳ.
 

TT Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh