.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Đại học CNKT Xây dựng”

16-12-2018

Thực hiện Kế hoạch số 32/ĐHTG-KTXD, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Khoa Kỹ thuật Xây dựng về việc Đảm bảo chất lượng khoa Kỹ thuật Xây dựng giai đoạn 2017-2022, ngày 07/12/2018 Khoa Kỹ thuật Xây dựng  tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Đại học CNKT Xây dựng”. Hội thảo có sự tham dự của  TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, giảng viên thỉnh giảng, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và giảng viên của Trường.

Thầy Phan  Quang Chiêu - Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo thu hút được 17 bài viết từ các tác giả là giảng viên đang công tác tại Trường, giảng viên thỉnh giảng và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Tại hội thảo chủ yếu thảo luận đến các vấn đề:

  • Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Đại học CNKT Xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của người học và nhà tuyển dụng.
  • Phát huy sáng kiến và trách nhiệm của giảng viên, viên chức trong việc tìm biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp đúng thời hạn cho sinh viên ngành Đại học CNKT Xây dựng.
  • Đề xuất các biện pháp thiết thực, có hiệu quả để mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Đại học CNKT Xây dựng.

​K. KTXD

                                              Thầy Huỳnh Quốc Bình trình bày tham luận tại hội thảo

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng