Tag

;

Chia sẻ

Chỉ thị của UBND Tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

03-01-2019

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, với sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt kế hoạch đề ra, chỉ số giá cả được kiểm soát, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, 20 nhóm chỉ tiêu quan trọng đều đạt, vượt kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trước 01 tháng, tạo sự phấn khởi trong toàn tỉnh. 


Phát huy những nhân tố tích cực của năm 2018, nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo tinh thần “Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm”; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, tập trung triển khai các nội dung sau:


- Triển khai thực hiện nghiêm túc 02 nghị quyết quan trọng được Chính phủ ban hành đầu năm: Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo.


- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, trước mắt là các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp tại các cuộc đối thoại, tiếp xúc của UBND tỉnh trong năm 2018. Tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhân dịp Tết. Triển khai hiệu quả “Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” gắn với đẩy mạnh cải cách, cải tiến thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, nhất là thủ tục liên quan thu hút đầu tư; triển khai các chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn..., trong đó tập trung vận động hộ kinh doanh cá thể nâng thành quy mô doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm hàng hóa cung ứng thị trường dịp Tết.


- Các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến cung, cầu hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng trước, trong và sau Tết; triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn giá gắn với tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường - giá cả, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá nhằm thu lợi bất chính. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 


- Lãnh đạo sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã dành thời gian đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời rà soát, đầu tư các điểm vui chơi, thưởng ngoạn phục vụ nhân dân vui xuân, nhất là ở các địa bàn còn khó khăn.


- Chỉ đạo chặt chẽ việc trợ cấp cho đối tượng người có công, người cao tuổi, hộ nghèo và các cơ sở bảo trợ xã hội dịp Tết 2019. Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ người lao động vui Tết. 


- Triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm; không sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu, không tổ chức các đoàn đến chúc Tết cho lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên dưới mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội…


- Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phải phù hợp điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm, an toàn và không được sử dụng ngân sách Nhà nước.


- Chỉ đạo chặt chẽ việc đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. 


- Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong từng ngành và từng huyện, thành, thị theo tinh thần Công điện số 1793/CĐ-TTg  ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. 


- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phải quán triệt tinh thần triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ của năm 2019 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngay sau Tết để hoàn thành các kế hoạch công tác từ tháng đầu, quý đầu năm mới.

VĨNH SƠN tổng hợp