Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang có nhiều đóng góp cho việc triển khai Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam 21/4

03-01-2019

Tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 về Ngày sách Việt Nam 21/4. Ngay sau đó, tháng 3 năm 2014, Bộ Thông tin – Truyền thông ban hành Kế hoạch số 892/KH-BTTT ngày 26/3/2014 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam. Trường Đại học Tiền Giang là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”.

Trong 5 năm (2014 – 2018), thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Tiền Giang đã chủ động xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 như: Kế hoạch số 193/KH-ĐHTG, ngày 1/4/2014 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4; Kế hoạch số 89/KH-ĐHTG, ngày 21/02/2014 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang gắn với thư viện”; Kế hoạch số 654/KH-ĐHTG, ngày 8/10/2014 về việc tổ chức Hội thi “Đọc sách chuyên ngành” lần II năm học 2014-2015; Kế hoạch số 602/KH-ĐHTG, ngày 2/10/2015 về việc tổ chức Hội thi “Đọc sách chuyên ngành” lần III năm học 2015-2016; Kế hoạch số 768/KH-ĐHTG, ngày 06/12/2016 về việc tổ chức Cuộc thi hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp” năm học 2016-2017.

Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Tỉnh đoàn Tiền Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam hàng năm, phát động ngày hội đọc sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Tổ chức tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam trên các hệ thống thông tin: phát thanh, website, băng rôn, khẩu hiệu….; Tổ chức Ngày hội đọc sách, triển lãm tài liệu tại Thư viện của trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Tiền Giang có nhiều chương trình phối hợp với các đơn vị ngoài nhà trường (Nhà sách Thăng Long, FAHASA, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên) tổ chức chương trình bán sách giảm giá, tặng sách; Tổ chức trưng bày, triển lãm sách tại thư viện 03 cơ sở của trường, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên, HSSV đến tham quan và đọc sách.

* Một số kết quả tiêu biểu từ năm 2014 đến năm 2018:

- Năm 2014: Hội thi đọc sách chuyên ngành lần II - năm học 2014-2015 thu hút 300 SV của 7 khoa đăng ký tham gia, có 131 SV dự thi với 955 bài, có 18 SV đạt giải.

- Năm 2015: Hội thi đọc sách chuyên ngành lần III – năm học 2015-2016 thu hút 247 SV của 7 khoa đăng ký tham gia, có 115 SV dự thi với 910 bài, có 15 SV đạt giải.

- Năm 2016: Tổ chức Ngày hội đọc sách Trường Đại học Tiền Giang vào ngày 21/4/2016: thu hút hơn 250 cán bộ viên chức, HSSV tham dự. Trao tặng 1000 quyển sách cho sinh viên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tài trợ;

Hội thảo khoa học “Xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang gắn với thư viện” nhận được 16 bài tham luận;

Phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp 24H Tổ chức Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề với Ca sĩ, nhà văn trẻ Hamlet Trương vào ngày 11/4/2016: thu hút hơn 300 sinh viên tham gia; Phối hợp Nhà sách FAHASA tổ chức chương trình bán sách giảm giá từ ngày 20/4/2016 đến ngày 23/4/2016, thu hút hơn 500 lượt cán bộ giảng viên, HSSV tham gia;

Tổ chức trưng bày, triển lãm sách tại thư viện 03 cơ sở của trường từ ngày 1/4/2016 đến ngày 23/4/2016, thu hút hơn 500 lượt cán bộ, giảng viên, HSSV đến tham quan và đọc sách.

Đoàn Thanh niên phát động quyên góp, xây dựng “Tủ sách chiến sĩ” tại Sư đoàn 8 từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2016, trao tặng hơn 100 đầu sách vào Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2016.

- Năm 2017: Cuộc thi Hùng biện “Quyển sách hay trên bước đường khởi nghiệp” năm 2017 thu hút hơn 250 sinh viên tham gia. Vòng sơ khảo: Từ ngày 07/12/2016 đến ngày 24/02/2017; Vòng loại: Ngày 06/03/2017; Vòng chung kết: Ngày 03/4/2017. Vòng sơ loại có 30 đội đăng ký tham gia; Ban giám khảo đã chọn 10 đội xuất sắc bước vào Vòng chung kết. Vận động tài trợ để nâng cao giải thưởng với tổng số tiền là 10.400.000 đồng tiền mặt và 21 triệu đồng là sách;

Phối hợp Nhà sách FAHASA Tiền Giang tổ chức chương trình bán sách giảm giá từ ngày 19/4  đến ngày 22/4/2017, thu hút hơn 500 lượt cán bộ giảng viên, HSSV tham gia;

Tổ chức trưng bày, triển lãm sách tại thư viện 03 cơ sở của trường từ ngày 18/4 đến ngày 30/4/2017, thu hút hơn 450 lượt cán bộ, giảng viên, HSSV đến tham quan và đọc sách.

- Năm 2018: Trường Đại học Tiền Giang nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang, giai đoạn 2016-2020” do tác giả Trần Thị Kim Phượng - viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện làm chủ nhiệm đề tài, xếp loại Khá.

Nhìn chung, qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong nhà trường, phong trào đọc sách trong sinh viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu quả tổ chức các hội thi, triển lãm sách đã góp phần nhân rộng phát triển phong trào đọc sách, quảng bá, lưu giữ sách góp phần nâng cao tri thức cho sinh viên. Kết quả, 100% cán bộ giảng viên, sinh viên tích cực hưởng ứng các hoạt động Ngày sách Việt Nam 21/4.

Để có được kết quả đó, bên cạnh sự chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tổ chức, hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam hàng năm. Trung tâm Thông tin - Thư viện (TT.TT-TV) nhà trường đã tham mưu kịp thời trong công tác chỉ đạo tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam 21/4 bằng nhiều hình thức phong phú như: Hội thi đọc sách, hội thảo, thi hùng biện, triển lãm… Ngoài ra, TT.TTTV còn xây dựng kế hoạch bổ sung sách, báo phục vụ bạn đọc tại Thư viện; đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

Kim Phượng

TT Thông tin - Thư viện