Chia sẻ

Cơ sở vật chất của Khoa Khoa học Tự nhiên

05-01-2019

Khoa được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy các học phần Lý, Hóa, Sinh do khoa quản lý. Phòng thí nghiệm bao gồm:

- Phòng thí nghiệm Lý.

- Phòng thí nghiệm Hóa.

- Phòng thí nghiệm Sinh. 

Khoa Khoa học Tự nhiên