Chia sẻ

Học bổng Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019

10-01-2019

“Học bổng Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019” dành cho công dân Việt Nam có nhu cầu học đại học và sau đại học bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2019; lịch phỏng vấn dự kiến vào tháng 4-tháng 5 năm 2019; kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo trong tháng 7 năm 2019.

Các ứng viên có thể xem Thông tin về Học bổng và nộp hồ sơ dự tuyển tại https://www.turkiyeburslari.gov.tr

Trần Thanh Phong (tổng hợp).

Nguồn: https://vied.vn/vi/tin-tuc/hoc-bong/1026-hoc-bong-tho-nhi-ky-2019.html

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế