Chia sẻ

Khởi nghĩa Đô Lương (13/1/1941)

16-01-2019

Ngược dòng lịch sử, cách đây 78 năm, rạng sáng 13/1/1941, Đội Cung cùng lính đồn Chợ Rạng tiến về chiếm Đồn Đô Lương, giết tên Đồn trưởng, cùng 25 lính ở đây tiến đánh Vinh ngay trong đêm. Do bị lộ nên nghĩa quân bị đàn áp, binh biến không thành, sau đó Đội Cung bị bắt vào ngày 14/3/1941, đến ngày 25/4/1941, Đội Cung và 12 người khác bị hành hình.

Khởi nghĩa Đô Lương còn được gọi với các tên khác như: Binh biến Rạng Lường, Binh biến Đô Lương, mặc dù thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần yêu nước của các chiến sỹ cách mạng, không chịu làm nô lệ, khổ sai, vùng lên đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Khởi nghĩa Đô Lương là dấu hiệu về tinh thần quật khởi, ý thức dân tộc của nhiều binh lính người Việt trong quân đội Pháp ở Đông Dương, quyết vùng dậy chống ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai trong hoàn cảnh mới.

BBT