.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thực hiện “Năm An toàn giao thông 2019”

20-01-2019

          Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BATGT ngày 08/01/2019 về việc “Năm toàn giao thông 2019” của Ban An toàn giao thông tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc triển khai thực hiện với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, gồm những nội dung như sau:

         1. Mục tiêu

          - Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đoàn viên công đoàn, tạo được sự quan tâm của CNVCLĐ và toàn xã hội trong việc bảo vệ an toàn cho hành khách và người đi xe mô-tô, xe máy.

          - Phấn đấu giảm tai nạn giao thông tối thiểu từ 5% - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến hành khách và người đi mô tô, xe máy.

          - Tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm, tại các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy trong tỉnh.

          2. Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp Công đoàn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là các biện pháp phòng tránh, hạn chế tai nạn liên quan đến hành khách và người đi xe mô-tô, xe gắn máy.

          - Tiếp tục tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông, nhân rộng mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện văn hóa giao thông.

          - Đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ trẻ và công nhân lao động ở khu, cụm công nghiệp; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về văn hóa giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

          Các cấp Công đoàn trong tỉnh phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và gia đình thực hiện tốt  “Năm An toàn giao thông 2019” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; trong đó, tập trung nhất là công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời, báo cáo kết quả công tác tổ chức tuyên truyền về LĐLĐ tỉnh (chung báo cáo hoạt động Công đoàn hàng tháng) để tổng hợp báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh.

VĨNH SƠN (tổng hợp)

Công đoàn