.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng 150 viên chức

27-01-2019

Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức xét tuyển cho năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

1. Thời gian phát hành và thu hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 16/02/2019 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 9, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu.

STT Vị trí làm việc , chức danh nghề nghiệp Mã CDNN Số lượng

 

chỉ tiêu

01 Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 20
02 Giáo viên THCS hạng II V.07.04.11 4
03 Giáo viên THPT hạng III V.07.05.15 102
04 Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.08 5
05 Giảng viên hạng III V.07.01.03 3
06 Chuyên viên, Giáo vụ 01003 3
07 Chuyên viên (Cao đẳng) 01a003 1
08 Văn thư 02007 3
09 Văn thư TC 02008 3
10 Thư viện hạng III V.10.02.06 1
11 Thư viện hạng IV V.10.02.07 1
12 Kỹ thuật viên, TB, CNTT hạng III V.05.02.07 2
13 Kỹ thuật viên, TB, CNTT hạng IV V.05.02.08 2
Tổng cộng   150

 

Thời gian tổ chức sát hạch, địa điểm sát hạch Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo tiếp theo sau khi kiểm tra điều kiện hồ sơ.

Trên đây là thông báo số 1 về việc phát hành, thu nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm học 2018 – 2019 vào các đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Mọi thắc mắc xin liên hệ về Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: 02633.820.930 để được hướng dẫn cụ thể./.

VĨNH SƠN