Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

29-01-2019

Ngày 28/01/2019, Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và 243 đảng viên của Trường.

Chủ tọa Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy nhà trường, đồng chí Võ Văn Cường, đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Báo cáo nêu rõ, trong năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ, Nhà trường và hệ thống chính trị vững mạnh. Các hoạt động của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả; tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Nhà trường ổn định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; công tác học sinh sinh viên; công tác phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên... luôn được Đảng uỷ quan tâm, tạo điều kiện. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động thể hiện được tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019: (a) Đảng bộ lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trường được công nhận là trường tiên tiến cấp tỉnh, được công nhận cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, các đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh; (b) Công tác tuyển sinh cao đẳng và đại học chính quy đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch; (c) Đảng bộ có 100% Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 25% đạt trong sạch vững mạnh; (d) Đảng bộ có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ; (đ) Đảng bộ bồi dưỡng và kết nạp mới từ 10 đảng viên, trong đó có 20 % là sinh viên; (e) Đảng bộ có 100% đảng viên, tổ chức đảng đăng ký thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung hướng dẫn năm 2019 của Đảng ủy cấp trên; (g) Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tiêu chí thi đua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt 100%; (h) Đảng bộ có 100% đảng viên và quần chúng học tập đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng; (i) Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt chương trình đã đề ra. Giải quyết dứt điểm 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền; xem xét, xử lý kỷ luật kịp thời, công minh, chính xác các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.

Cũng tại Hội nghị, PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang năm 2018. Năm 2018, hoạt động của Đảng bộ luôn đảm bảo được yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hoàn thành những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác; chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai sâu rộng việc học tập các Nghị quyết của Trung ương; thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế; triển khai nhanh kế hoạch công tác của Đảng ủy nhà trường và Đảng ủy Khối; tích cực tham gia các hoạt động chung do Đảng ủy cấp trên tổ chức; lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy nhà trường.

Hội nghị nghe nhiều tham luận của các đồng chí: Nguyễn Hoàng Phương (Phó Trưởng khoa Kỹ thuật công nghiệp), Đoàn Văn Re (Phó trưởng khoa phụ trách khoa Lý luận chính trị), Huỳnh Thị Ngọc Linh (Giám đốc Trung tâm Khảo khí và Đảm bảo chất lượng giáo dục), Văn Công Tín (Trưởng phòng Tài vụ). Các tham luận đều tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong các lĩnh vực; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Nhà trường đã đạt được trong năm 2018, qua đó tiếp tục khẳng định được vai trò của Trường Đại học Tiền Giang trong nền giáo dục và trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đảng bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ chức năng của Nhà trường; tiếp tục xây dựng phát triển Nhà trường cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cũng như phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho toàn thể đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, sinh viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo hướng dẫn của Đảng và phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị; chú trọng tính kế hoạch và chất lượng trong công tác phát triển đảng; tăng cường hơn trong công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên là sinh viên. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của đảng; xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW và đưa nội dung này trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ và Đảng bộ để đánh giá và theo dõi mức độ thực hiện. Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự phối hợp giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và quyết tâm của cán bộ, đảng viên, sinh viên chắc chắn trong năm 2019, phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ Nhà trường sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang, đồng chí Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Trường có được những thành tựu ngày hôm nay.

VĨNH SƠN

 

Đảng ủy