Chia sẻ

Ngành Hệ thống thông tin: học gì và làm gì?

21-02-2019

“Ngành Hệ thống thông tin trang bị cho người học kiến thức nhập môn về ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống, kiến thức chuyên ngành về Hệ thống thông tin: An toàn và bảo mật hệ thống thông tin, mạng máy tính; phân tích, thiết kế, phát triển và quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp; phân tích, xử lý, khai thác dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và nghiệp vụ thông minh”. Đó là chia sẻ của TS. Dương Văn Hiếu, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tiền Giang.

TS. Dương Văn Hiếu -  Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tiền Giang

PV: Xin Thầy vui lòng cho biết mục tiêu đào tạo ngành Hệ thống thông tin là gì? Sinh viên như thế nào và thời gian đào tạo bao lâu?

TS. Dương Văn Hiếu:

 • Mục tiêu đào tạo ngành Hệ thống thông tin (HTTT) của Trường Đại học Tiền Giang là đào tạo kỹ sư ngành HTTT có khả năng đáp ứng yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến phân tích, thiết kế, phát triển và quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp và những kiến thức, kỹ năng có liên quan.
 • Nội dung học được thiết kế dựa trên quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Nôi dung đào tạo ngành HTTT bao gồm 4 khối kiến thức chính:
  • Kiến thức nhập môn: Giúp người học có cái nhìn tổng quát về vai trò và ứng dụng của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
  • Kiến thức nền tảng ngành HTTT (Kỹ thuật lập trình, Hệ điều hành, Kiến trúc máy tính, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sử dữ liệu, Mạng máy tính, Quản trị mạng, Quản trị cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình ứng dụng .NET, Lập trình ứng dụng Java, Phát triển ứng dụng Web,  Lập trình thiết bị di động …): Cung cấp cho người học nền tảng quan trọng bắt buộc mà người kỹ sư HTTT cần phải được trang bị.
  • Kiến thức chuyên ngành HTTT (An toàn và bảo mật thông tin, An ninh mạng, Lập trình cơ sở dữ liệu, Quản trị mạng nâng cao, Cơ sở dữ liệu nâng cao, Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin doanh nghiệp, Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống hỗ trợ ra quyết định, Nghiệp vụ thông minh,…): Giúp cho người học có kiến thức, kỹ năng chuyên môn chuyên biệt của kỹ sư HTTT.
  • Kiến thức mở rộng (Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn và NoSQL, Kho dữ liệu và phân tích dữ liệu, Phát triển và ứng dụng hệ thống thông tin phân tán,…): Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng làm việc nâng cao của kỹ sư HTTT.
 • Thời gian học được thiết kế 3,5 năm (căn cứ vào quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Tập thể giảng viên khoa Công nghệ thông tin

PV: Cơ hội việc làm của sinh viên ngành CNTT sau khi tốt nghiệp như thế nào, thưa Thầy?

TS. Dương Văn Hiếu: Sinh viên tốt nghiệp ngành HTTT có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Cán bộ kỹ thuật phụ trách CNTT tại các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển, quản trị hệ thống thông tin; phân tích, thiết kế và phát triển website, mạng máy tính; phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm tại các đơn vị có sử dụng CNTT; phân tích, thiết kế, phát triển và quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp; phân tích, xử lý, khai thác dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và nghiệp vụ thông minh..
 • Lập trình viên chuyên nghiệp tại các công ty làm phần mềm chuyên nghiệp.

Thầy và trò khoa Công nghệ thông tin trong ngày tốt nghiệp

PV: Hiện tại, một số học sinh và phụ huynh chưa nắm rõ vị trí việc làm cũng như nhu cầu của xã hội về ngành Hệ thống thông tin, xin thầy cho biết thêm một số thông tin để làm rõ vấn đề?

TS. Dương Văn Hiếu:

- Kỹ sư HTTT đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận hành, xây dựng và phát triển các hệ thống quản lý của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, xã hội đã quen dùng từ CNTT với ý nghĩa bao hàm nhiều ngành khác, trong đó có ngành HTTT. Do đó, không ít học sinh và phụ huynh chưa thấy được vai trò và nhu cầu của ngành HTTT.

- Theo VietnamWorks: “Đến năm 2020 sẽ thiếu hơn 500.000 nhân lực CNTT”.   Khi nói đến nguồn nhân lực CNTT là người ta hàm ý bao gồm cả nguồn nhân lực HTTT. Do đó, người tốt nghiệp Kỹ sư HTTT có thể ứng cử vào vị trí việc làm mà VietnamWorks đã phân tích. Về vị trí việc làm cho Kỹ sư HTTT thì học sinh và phụ huynh có thể tham khảo thêm tại website https://www.vietnamworks.com (chọn mục IT-Phần mềm hoặc IT-Phần cứng/Mạng).

- Việc thành lập Công viên phần mềm Mekong tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang sẽ cần một lượng lớn nhân lực ngành Hệ thống thông tin trong thời gian tới.

Với những thông tin bổ ích trên, tin rằng các bạn đã được giải đáp được những thắc mắc học Hệ thống thông tin ra trường làm nghề gì? Bên cạnh đó, các bạn còn có thêm cơ sở để lựa chọn cho mình một địa chỉ đào tạo uy tín và chất lượng,... góp phần tạo “bệ phóng” cho bản thân đến gần hơn với nghề nghiệp mơ ước.

VĨNH SƠN