.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

NGÀNH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

13-02-2019

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng là một trong những ngành đào tạo truyền thống, có uy tín hàng đầu của Trường Đại học Tiền Giang với 2 chuyên ngành chính: Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Xây dựng cầu đường.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của ngành có trình độ chuyên môn cao gồm Phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ và rất tâm huyết với nghề.

Ngành Đại học CNKT Xây dựng là ngành học như thế nào?

   Kỹ sư Đại học ngành Kỹ thuật công nghệ Xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp được trang bị kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết; có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý thi công các loại công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật; có khả năng tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công trên các công trường xây dựng nhà, xưởng và các công trình công cộng.

Học ngành Đại học CNKT Xây dựng sẽ học những gì?

     Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Chương trình trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành cũng như các kiến thức liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

     Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng đào tạo hai chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; và Xây dựng Cầu đường.

Học ngành Đại học CNKT Xây dựng trường làm gì?

          - Kỹ sư (thi công, tư vấn thiết kế, giám sát, lập dự toán).

          - Chuyên viên ở các phòng, ban quản lý về xây dựng.

         - Kỹ thuật viên ở các phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng