Tag

;

Chia sẻ

UBND huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng 233 viên chức giáo dục năm 2019

05-03-2019

UBND huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 233 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 205 người (Mầm non: 32 người, Tiểu học: 98 người, Trùn học cơ sở: 71 người, Trùn học phổ thông: 04 người).

– Nhân viên: 28 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

VĨNH SƠN