Tag

;

Chia sẻ

Lễ kết nạp chiến sỹ tự vệ và công nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia tự vệ cơ quan năm 2019

31-03-2019

Ngày 28/3/2019, tại Giảng đường, Cơ sở 1, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Lễ kết nạp chiến sỹ tự vệ và công nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia tự vệ cơ quan năm 2019. Đến dự có TS. Lê Hữu Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể chiến sỹ thuộc lực lượng tự vệ cơ quan Trường.

TS. Lê Hữu Hải trao Quyết định kết nạp và tặng hoa cho các đồng chí tự vệ cơ quan mới

Niềm vui của các đồng chí tự vệ cơ quan mới 

Nghi lễ được cử hành trang trọng, với nội dung, chương trình, các bước tiến hành được Ban Chỉ huy quân sự Trường tổ chức thực hiện theo đúng qui định của Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ và hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi lễ, TS. Lê Hữu Hải đã trao quyết định và giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia tự vệ cơ quan cho các đồng chí đã hoàn thành năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, TS. Lê Hữu Hải ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả công tác tự vệ cơ quan của Ban Chỉ huy quân sự Trường ĐH Tiền Giang, những đóng góp tích cực của cán bộ, giảng viên thuộc lực lượng tự vệ cơ quan trong suốt những năm qua.

VĨNH SƠN