.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 31 (Từ ngày 01/4 đến ngày 07/4/2019)

01-04-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 31

(Từ ngày 01/4 đến ngày 07/4/2019)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

 

 

 

HAI

01/4

 

 

Họp giao ban tháng 4 năm 2019

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Bà Hồng Duyên (CV.PTCHC).

7h30

Phòng B.243

CS.TCN

Ô.  Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng xét thu hồi kinh phí đào tạo SĐH đối với viên chức.

- Ô. Bình, Bà Hằng, Ô. Tiếng (P. TCHC);

- Ô. Tín (TP Tài vụ);

- Bà Loan, Bà Quế Châu (Khoa NN&CNTP).

14h00

Phòng A105

Ô.  Võ Ngọc Hà

BA

02/4

Trực tiếp công dân

- Ô. Lê Hữu Hải, Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Các đơn vị rà soát, kiểm tra, chạy phần mềm quản lý mới (các phân hệ được phân công phụ trách và báo cáo kết quả).

- Trưởng các đơn vị;

- Viên chức được phân công phụ trách phần mềm của đơn vị;

- Thành viên Tổ tư vấn tiếp nhận phần mềm.

07h30

Văn phòng làm việc của đơn vị

Ô. Lê Hữu Hải

Triển khai kế hoạch xây dựng website Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang.

- Ô. Hiếu, Ô.Long (Khoa CNTT).
    - Ô. Thi, Ô. Phong (P QLKHCN&HTQT).
    - Bà Xuyến, Ô. Đạt (TT TT-TV).
    - Thực tập sinh.

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

 

 

Làm việc với Trung tâm Kiểm định chất lượng ĐHQG TP.HCM

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

- Ô. Long, Bà Linh (TTKTĐBCLGD).

08h30

TP.HCM

Ô. Lê Hữu Hải

 

03/4

 

 

 

 

 

Các đơn vị rà soát, kiểm tra, chạy phần mềm quản lý mới (các phân hệ được phân công phụ trách và báo cáo kết quả).

- Trưởng các đơn vị;

- Viên chức được phân công phụ trách phần mềm của đơn vị;

- Thành viên Tổ tư vấn tiếp nhận phần mềm.

07h30

Văn phòng làm việc của đơn vị

 

Họp bàn về việc thực hiện kế hoạch ĐBCL của các đơn vị

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Long (GĐTTKT&ĐBCLGD)

- Ô. Hiền (PTPQLĐT).

- Ô. Cường (TP TTPC).

07h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp triển khai thực hiện nội dung họp tác với huyện Cái Bè

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Hiền (PTP QLĐT);

- Bà Loan (PTK NN&CNTP);

- Ô. Cường (GĐ TTQHDN&TVTS)

- Ô. Long (GĐTTKT&ĐBCLGD)

- Ô. Châu, Ô. Thiên (KHXH&NV).

- Ô. Thi, Bà Trang (PQLKH&QHQT).

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo CDIO

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Long (GĐTTKT&ĐBCLGD);

- Ô. Bình (TP TCHC).

- Ô. Hiền (PTPQLĐT);

- Ô. Tín (TP Tài vụ);

- Trưởng các khoa có sinh viên.

14h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM 04/4

Các đơn vị rà soát, kiểm tra, chạy phần mềm quản lý mới (các phân hệ được phân công phụ trách và báo cáo kết quả).

- Trưởng các đơn vị;

- Viên chức được phân công phụ trách phần mềm của đơn vị;

- Thành viên Tổ tư vấn tiếp nhận phần mềm.

07h30

Văn phòng làm việc của đơn vị

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Triển khai Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019

- Trưởng các khoa và Trưởng Bộ môn GDTC&QP;

- Thành viên theo Quyết định số 120/QĐ-ĐHTG ngày 20/3/2019

13h30

Phòng B243

TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất công tác tuyển sinh liên thông VLVH

-Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các khoa;

- Trưởng các đơn vị P. QLĐT, P.CTSV, TTQHDN&TVTS, P.TTPC.

15h30

Phòng B243

TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

05/4

Đi khảo sát về việc thành lập Tổ Tư vấn & chuyển giao công nghệ ngành NTTS

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình (TP TCHC).

- Bà Loan, Ô. Hiếu, Ô. Kỉnh, Ô. Đại, Ô. Mướp (Khoa NN và CNTP).

07h30 khởi hành tại CSC

Bến Tre

 

BẢY

06/4

Phối hợp với Trường ĐH Luật TP. HCM tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐH Luật TPK7

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng;

- VC Phòng GDTX.

07h30

Phòng F305-306 CSC

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Họp Khoa Sư phạm; TP: Viên chức Khoa Sư phạm; TG: 13h30 ngày 01/4/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.
  2. Họp BCH Đoàn trường; TP: UV BCH Đoàn trường; TG: 15h00, ngày 02/4/2019 (thứ Ba); ĐĐ; Phòng họp B14.
  3. Tham dự Hội nghị khoa học analytica VietNam; TP: Bà Phượng, Bà Huế Trang, Bà Minh, Bà Hoàng, Bà Phương (Khoa NN và CNTP); TG: 06h30 khởi hành tại CSC; ĐĐ: TP.HCM
  4. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các đơn vị; TP: Bà Chi, Bà Bé Phòng TCHC; TG: Từ ngày 03-05/4/2019; ĐĐ: Các đơn vị.
  5. Họp BTK, BCH Hội Sinh viên; TP: BTK, BCH, Hội Sinh viên trường; TG; 16h00 ngày 03/4/2019; ĐĐ: Phòng A105.
  6. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Tuyển chọn và nhân giống vô tính cây bơ (Persea americana Mill.) trồng bằng hạt, hoa tự thụ, cho trái ổn định và phẩm chất trái ngon trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”; TP: Bà Thanh, Bà Hằng, Bà Trang, Ô. Vinh (K.NN&CNTP); Ô.Phong (P.QLKHCN&HTQT); TG: 8h00 ngày 05/4/2019 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng họp A105.

 

Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.