Tag

;

Chia sẻ

Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần 7, năm 2019

05-04-2019

Ngày 20/3/2019, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần 7, năm 2019.

 

Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần 7, năm 2019 thiết thực kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2019); 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019).

BTC họp triển khai Hội thi  (ảnh Lê Tân)

Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần 7, năm 2019 được tổ chức dưới hình thức 02 cuộc thi:

- Cuộc thi “Viên chức Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho khối viên chức (gồm cá nhân và đội tuyển) được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại các phòng máy do Ban tổ chức bố trí.

- Cuộc thi “Olympic sinh viên Trường Đại học Tiền Giang với các môn khoa học Mác - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho khối sinh viên (gồm cá nhân và đội tuyển) được tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại các phòng máy do Ban tổ chức bố trí và thi diễn nghệ thuật.

Định hướng nội dung và tài liệu tham khảo của Hội thi:

- Đối với cuộc thi “Viên chức Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiến thức giáo dục.

- Đối với cuộc thi “Olympic sinh viên Trường Đại học Tiền Giang với các môn khoa học Mác - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”: kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kiến thức về Hội Sinh viên Việt Nam, kiến thức về biển đảo và vùng đất Tây Nam Bộ.

Ban Tổ chức trao giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang kèm giải thưởng hiện kim cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Theo kế hoạch, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các đoàn thể có liên quan chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện để Hội thi được tổ chức thành công theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra.

VĨNH SƠN