.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh sách viên chức vào vòng chung kết (cá nhân) cuộc thi

08-05-2019

Thời gian dự thi như sau: 
Ca 1: Thi Vòng chung kết cá nhân dành cho viên chức (gồm 17 viên chức). Thời gian, địa điểm thi: bắt đầu lúc 14 giờ, phòng K.14, Cơ sở chính, Trường ĐHTG. Thời gian làm bài: 10 phút.
 
Ca 2: Thi Vòng loại đội tuyển của viên chức (gồm 49 viên chức) các đơn vị: Khoa CNTT; Khoa KHTN; Khoa KHXH&NV; Khoa KT-L; Phòng CTSV; Bộ môn GDTC&QP; Khoa KTCN. Thời gian, địa điểm thi: bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút, phòng K.14, Cơ sở chính, Trường ĐHTG. Thời gian làm bài: 20 phút. DANH SÁCH DỰ THI CA 2
 
Ca 3: Thi Vòng loại đội tuyển của viên chức (gồm 49 viên chức) các đơn vị: TT TT-TV; Khoa SP; Khoa NN& CNTP; P.TV-P.QTTB; P.TCHC-TT QHDN&TVTS; P.QLĐT-P.GDTX-TTKT&ĐBCLGD; Khoa KTXD-P.QLKHCN&HTQT. Thời gian, địa điểm thi: bắt đầu lúc 15 giờ 10 phút, phòng K.14, Cơ sở chính, Trường ĐHTG. Thời gian làm bài: 20 phút. DANH SÁCH DỰ THI CA 3
 
Lưu ý
- Mỗi ca thi có danh sách viên chức kèm theo;
- Cả thành viên chính thức và thành viên dự bị đều tham gia dự thi.
- Tổng điểm của đội tuyển là trung bình cộng tổng điểm thi của tất cả các thành viên trong đội tuyển. Trường hợp đặt biệt thì căn cứ theo Thể lệ đã ban hành.
- Xếp hạng Vòng loại được tính trên tổng điểm của các đội tuyển. 04 đội tuyển có điểm số xếp từ cao xuống thấp sẽ tham gia thi Vòng chung kết.
Kính nhờ Quý đơn vị thông báo đến viên chức của đơn vị mình tham gia đầy đủ và theo lịch của Ban Tổ chức.
 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC THI VÒNG CHUNG KẾT DÀNH CHO CÁ NHÂN
Cuộc thi "Viên chức Trường Đại học Tiền Giang học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

         

STT

Mã dự thi

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

T52-2400077

Võ Thị Minh Duệ

Khoa  KHXH &NV

 

2

T52-2400110

Huỳnh Thị Nhật Hằng

Khoa CNTT

 

3

T52-2400195

Ngô Thị Loan

Khoa CNTT

 

4

T52-2400271

Nguyễn Văn Nối

Khoa CNTT

 

5

T52-2400012

Lê Hoàng Ân

Khoa Kinh tế - Luật

 

6

T52-2400253

Đào Thanh Nhàn

Khoa Kinh tế - Luật

 

7

T52-2400025

Huỳnh Quốc Bình

Khoa Kỹ thuật Xây dựng

 

8

T52-2400037

Lê Thị Kim Chi

Phòng Công tác sinh viên

 

9

T52-2400172

Nguyễn Thị Hồng Lan

Phòng Công tác sinh viên

 

10

T52-2400268

Châu Minh Nhựt

Phòng Công tác sinh viên

 

11

T52-2400061

Trần Thị Hồng Diễm

Phòng Quản trị Thiết bị

 

12

T52-2400132

Huỳnh Thị Lệ Hoa

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

13

T52-2400429

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

14

T52-2400225

Nguyễn Thị Trúc My

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

15

T52-2400188

Nguyễn Thị Huyền Linh

TT Ngoại ngữ - Tin học

 

16

T52-2400315

Ngô Thị Lệ Quyên

TT Thông tin Thư viện

 

17

T52-2400459

Phạm Văn Thanh Tùng

TTQHDN&TVTS

 

         
 

Danh sách này có 17 viên chức./.

               BAN TỔ CHỨC