.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sinh viên lớp ĐH CNKT Xây dựng 15 bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

08-07-2019

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-KTXD, sáng ngày 05/7 Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã tổ chức lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên lớp ĐH CNKT Xây dựng 15.

Nội dung thực hiện Đồ án tốt nghiệp bao gồm có 03 phần:

- Kiến trúc: Vẽ mặt bằng, mặt đứng, bản vẽ các mặt cắt qua cầu thang, nhà vệ sinh và các chi tiết theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

- Kết cấu: Thiết kế kết cấu sàn, hệ khung, cầu thang, hồ nước mái, thiết kế móng.

- Thi công: Thiết kế giải pháp thi công cho bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình.

Thông qua Đồ án nhằm giúp cho sinh viên tự thiết kế, tổ chức thi công công trình xây dựng và hoàn thành chương trình đào tạo.

Khoa Kỹ thuật Xây dựng