} ?>  .:Trường Đại học Tiền Giang:.
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2019)

15-07-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 46

(Từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

15/7

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự  Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng đơn vị trực thuộc;

- Trưởng các đoàn thể.

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất kết quả Hội thi Tin học trẻ tỉnh Tiền Giang năm 2019

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

14h00

Phòng họp Tỉnh đoàn TG

 

BA

16/7

Trực tiếp công dân

- Ô. Lê Quang Trí,  Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Hội trường UBND huyện Chợ Gạo

 

Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Liên hiệp hội

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

08h00

Phòng họp số 2 Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh

 

Họp thẩm định tài liệu giảng dạy “Sơ chế và bảo quản sản phẩm thủy sản”

- Bà Phượng, Ô. Nhân, Ô. Hiếu, Ô. Hùng (K.NN&CNTP);

- Ô. Phong (P. QLKHCN&HTQT)

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

17/7

Tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Hội trường UBND huyện Chợ Gạo

 

Tham dự Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2019

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Trần Quang Hiền (P.QLĐT).

07h30

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - TPHCM

 

Họp Khối Đào tạo, Công tác sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

 - Bà Duyên (CV PTCHC).

 

08h00

Phòng A.105 CSC

Ô. Lê Hữu Hải

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Ban Chấp hành đảng bộ;

-Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.

13h30

Giảng đường B

CS. TCN

 

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM 18/7

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Hà (CV PTCHC).

 

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Họp khối QLKH, Thông tin thư viện và Đảm bảo chất lượng.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM)

- Bà Hà (CV P.TCHC).

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Tham dự diễn đàn khuyến nông @ Nông nghiệp

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

13h30

Trung tâm Hội nghị tỉnh TG

 

SÁU

19/7

Tham dự diễn đàn khuyến nông @ Nông nghiệp

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

07h30

Trung tâm Hội nghị tỉnh TG

 

BẢY

20/7

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Các đơn vị tổ chức tổng kết và bình xét thi đua năm học 2018 - 2019 từ ngày 15/7/2019 đến ngày 17/7/2019; địa điểm do Trưởng đơn vị bố trí.

2. Họp Phòng TCHC tổng kết năm học và bình xét thi đua năm học 2018 - 2019; TP: toàn thể viên chức Phòng TCHC; TG: 14 giờ 00, ngày 15/7/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14 - Cơ sở chính.

  1. . Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG; 15h00 ngày 16/7/2019 (thứ Ba); ĐĐ; Phòng A.104 - Cơ sở chính.

 

  1. . Họp BCH Đoàn trường; TP: BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 16/7/2019 (thứ Ba); ĐĐ; Phòng B.14 - Cơ sở chính.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

21/7