} ?>  .:Trường Đại học Tiền Giang:.
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2019)

22-07-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 47

(Từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

22/7

Tham dự họp thông qua báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch Trường ĐHTG cơ sở Thân Cửu Nghĩa

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Ủy ban tỉnh TG

 

Tiếp đại diện lãnh đạo Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam (CEEVN) bàn về hợp tác mở lớp tập huấn "Xây dựng chuỗi giá trị dựa trên người sản xuất".

- Ông Cường, Ô Quân (TTQHDN&TVTS); Ô Vượng (Khoa KTL); Bà Loan (Khoa NN&CNTP); Ô Thịnh (Phòng QLKHCN&HTQT).

09h00

Phòng B14

CSC

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP.TCHC).

09h30

Phòng A104 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất kết quả đánh giá viên chức năm học 2018 - 2019.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng đơn vị trực thuộc;

- Bà Hằng, Ô. Tú (P.TCHC);

- Ô. Thi (P.QLKHCN&HTQT).

13h30 -14h15

Phòng B14 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất định mức thực hiện thỉnh giảng các học phần Giáo dục nghề nghiệp.

- Ô. Lê Hữu Hải;

- Trưởng khoa và Bộ môn trực thuộc;

- Ô. Bình (TP.TCHC); Ô. Tín (TP. TV); Ô. Hiền (PTP. QLĐT)

14h20

Phòng A.104 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng xét duyệt kết quả NCKH, SKKN năm học 2018 - 2019.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định Số 403/QĐ-ĐHTG ngày 15/7/2019 của Trường Đại học Tiền Giang.

15h00

Phòng B14 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

23/7

Trực tiếp công dân

- Ô. Lê Minh Tùng,  Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Hội nghị tập huấn Công tác Cố vấn học tập.

Cố vấn học tập chuyên trách và kiêm nhiệm (theo thư mời).

07h30

Phòng K13

Ô. Lê Hữu Hải

Họp thẩm định tài liệu giảng dạy “Sơ chế và bảo quản sản phẩm thủy sản”

- Bà Phượng, Ô. Nhân, Ô. Hiếu, Ô. Hùng (K.NN&CNTP)

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

13h30-15h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn Bacillus spp để sản xuất chế phẩm sinh học phân giải protein”

 

- Bà Thanh, Bà Tâm, Ô. Lễ, Ô. Tất (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

15h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Hà (CV PTCHC).

14h00

Phòng A101

 

Ô. Lê Quang Trí

Họp thẩm định tài liệu giảng dạy “Toán ứng dụng trong cơ điện tử”

- Ô. Mơ (K.KHTN);

- Ô. Vũ, Ô. Cường (K.KTCN);

- Bà Ngà, Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

14h00  

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

24/7

BCH Đảng bộ học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 (từ ngày 24/7 đến 25/7/2019)

- Ô. Lễ, Ô. Q. Phong, Bà Nguyệt, Ô. Phương, Ô. Q.Cường, Bà Ngân, Bà Trang, Ô. V. Cường, Ô. Tiến Dũng, Ô. Bình

Sáng 07h30

Chiều 13h30

Trường

Chính trị tỉnh

 

Họp tổng kết, bình xét thi đua năm học 2018 - 2019 Khối các Phòng, Trung tâm.

- Ông Lê Quang Trí - PHT;

- Ông Lê Minh Tùng - PHT.

- Trưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua các Phòng, Trung tâm.

- Bà Hằng, Ô. Tiếng (P.TCHC).

7h30 -10h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh Đoàn

- ĐD Đảng ủy, Ban Giám hiệu

- BTV Đoàn trường

- Bí thư LCĐ Khoa Sư phạm

- Đại diện Bí thư Chi đoàn Khoa Sư phạm

8h00

Phòng A104

CSC

Ô.Lê Hữu Hải

Họp triển khai quyết định và phân công nhiệm vụ viên chức tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (đợt 3).

- Ông Lê Quang Trí - PHT;

- Ô. Bình (TP.TCHC);

- Ô. Long (GĐTTKT&ĐBCLGD);

- Viên chức theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHTG, ngày 02/7/2019.

10h30

Phòng B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp tổng kết, bình xét thi đua Khối các Khoa, bộ môn trực thuộc.

- Trưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua các Khoa và Bộ môn.

- Ô. Bình, Bà Hằng, Ô. Tiếng (P.TCHC).

14h00

Phòng B.14

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM 25/7

Họp nhóm tác giả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu mô hình quản trị đại học ở Trường ĐHTG đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng tự chủ đại học”.

Nhóm tác giả thực hiện đề tài

08h00

Phòng B14 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự Hội nghị tăng cường phòng chống sâu keo mùa thu hại cây bắp tại các tỉnh phía Nam.

Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

08h00

Trung tâm Hội nghị tỉnh TG

 

Tập huấn xây dựng CĐR học phần của CTĐT từ CĐR ngành học và đề cương chi tiết học phần (Đợt 1).

 

- Chuyên gia: Tiến sĩ Phạm Công Bằng, Phó trưởng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

- Danh sách viên chức tham dự tập huấn (Kèm theo KH số 430/KH-ĐHTG ngày 02/7/2019).

13h30

Phòng B.14

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU

26/7

Đi công tác

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

08h00

Đại học Huế

 

Tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định điều kiện, phê duyệt chương trình, tài liệu, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

- Ô. Thịnh (Chủ tịch HĐT);

- Ô. Bình (TP TCHC);

- Ô. Hiền (PTP QLĐT);

- Ô. Trinh (PTK SP);

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp tổng kết, bình xét thi đua năm học 2018 - 2019 cấp trường.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Bà Hằng, Ô. Tiếng (P.TCHC).

14h00

Phòng B.14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp Trường Đại học Tiền Giang (dự án KH&CN do Tỉnh quản lý) “Sản xuất thử nghiệm cơm xốp ăn liền dạng rời và dạng miếng từ nguồn nguyên liệu gạo cẩm Cai Lậy”

- Bà Loan (K.NN&CNTP) và nhóm nghiên cứu;

- Bà Phượng, Bà Minh (K.NN&CNTP);

- Ô. Phong (K.KT-L)

- Ô. Phong (

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

BẢY

27/7

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

1. Thẩm định các đề tài dự thi Cuộc thi Sinh viên Khởi nghiệp năm 2019; TP: Theo Quyết định 400/QĐ ngày 15/7/2019; TG:  08h00 ngày 22/7/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp A105.

2. Họp BCH CĐCS; TP; BCH CĐCS; TG: 08 giờ00, ngày 23/7/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng họp B14, CSC.

  1. Dự Hội nghị đối thoại và gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ Công đoàn, công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp năm 2019; TP; Ô. Bình (Chủ tịch CĐCS): TG: 13h30 ngày 23/7/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh TG.

 

4. Dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); TP: Ô. Vũ (P.Chủ tịch CĐCS); TG: 08h00 ngày 26/7/2019 (sáng thứ Sáu); ĐĐ: Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

28/7