.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang tiếp tục xét tuyển 480 chỉ tiêu hệ Cao đẳng chính quy năm 2019

12-08-2019

>> Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2019

>> Đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường ĐH Tiền Giang

>> Trường ĐH Tiền Giang thông báo V/v làm thủ tục nhập học Đợt 1 - năm 2019

>> Các mốc thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển và nhập học vào trường ĐH Tiền Giang năm 2019

 

 

      UBND TỈNH TIỀN GIANG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  110 /TB-ĐHTG                                                               Tiền Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét tuyển các ngành cao đẳng giáo dục nghề nghiệp

hệ chính quy năm 2019 - Xét tuyển đợt 3

 

 

Trường Đại học Tiền Giang thông báo đăng ký xét tuyển (ĐKXT) các ngành cao đẳng giáo dục nghể nghiệp hệ chính quy năm 2019 (đợt 2), như sau:

1. Điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 21 tỉnh Nam Bộ (từ Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai trở vào); 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Các ngành xét tuyển:

 

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển bài thi/môn thi

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Kế toán

6340301

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90).

40

2

Công nghệ Thông tin

6480201

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);

Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90).

40

3

Công nghệ Thực phẩm

6540103

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Sinh học, Hóa học (B00);

Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08).

40

4

Công nghệ May

6540204

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Sinh học, Hóa học (B00).

80

5

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

6510303

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);

Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90).

40

6

Dịch vụ Thú y

6640201

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Sinh học, Hóa học (B00);

Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08).

40

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

6510201

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);

Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90).

40

8

Tiếng Anh

6220206

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90);

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78).

40

9

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

6810101

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00).

40

10

Dịch vụ Pháp lý

6380201

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00).

40

11

Công nghệ Kỹ thuật

 Xây dựng

6510103

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);

Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90).

40

Tổng

 

480

3. Phương thức xét tuyển

a. Xét tuyển kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Điểm thi mỗi bài thi/môn thi Kỳ thi THPT quốc gia không có điểm từ 1.0 trở xuống.

- Việc xác định điểm trúng tuyển: tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi cộng thêm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng xếp từ trên xuống đến điểm do Hội đồng tuyển sinh trường xác định.

b. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11; HK1 hoặc HK2 lớp 12)

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Điểm trúng tuyển: điểm TB 3 môn học (HK1, HK2 lớp 11; HK1 hoặc HK2 lớp 12) trong tổ hợp xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng xếp từ trên xuống đến điểm do Hội đồng tuyển sinh trường xác định.

4. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 12/08  – 23/8/2019.

Thời gian cụ thể của từng đợt xét tuyển tiếp theo được thông tin trên website của Trường http://www.tgu.edu.vn.và các phương tiện truyền thông khác.

5. Thủ tục đăng ký và lệ phí xét tuyển:

a. Thủ tục đăng ký:

- Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường).

- 01 bản sao chứng minh nhân dân (CMND) có công chứng.

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 có công chứng (nếu đăng ký xét kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia, bổ sung khi làm thủ tục nhập học).

- Bản sao học bạ THPT có công chứng (nếu đăng ký xét tuyển kết quả học tập THPT).

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (nếu tốt nghiệp trước năm 2019). Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2019, bổ sung khi làm thủ tục nhập học).

Tất cả được đựng trong túi hồ sơ.

b. Lệ phí xét tuyển:

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

6.  Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường (kèm theo lệ phí xét tuyển).

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (kèm theo lệ phí xét tuyển).

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trường Đại học Tiền Giang,119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Đăng ký trực tuyến (online): www.dangkyxettuyen.tgu.edu.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Điện thoại: 0273.3860606
  • Trung  tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp - Điện thoại: 0273.3888585.
  • Hotline: 0913.043.841; Zalo: 01237.567.768
  • Facebook:  www.facebook.com/truongdaihoctiengiang/

-  Thông tin trên Website của Trường: http://www.tgu.edu.vn.

  

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG          

- Các cá nhân có nhu cầu;

- Lưu: VT, TT. KT&ĐBCLGD.                                         VÕ NGỌC HÀ               

                                                                              

 

 

                                                                           

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục