.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Đoàn Trường ĐH Tiền Giang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Bí Thư, Phó Bí thư cấp huyện và tương đương

21-08-2019

Sáng ngày 19/9/2019, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang và Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, phó bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương và cán bộ đoàn được quy hoạch vào các chức danh trên năm 2019.

Tham dự lễ khai giảng lớp có đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang cùng 30 học viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư đoàn cấp huyện và tương đương của tỉnh Tiền Giang.

Lớp tập huấn kéo dài từ ngày 19 đến 21/9/2019 với 6 chuyên đề. Thông qua lớp bồi dưỡng lần này, các học viên được trang bị, bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ bí thư, phó bí thư đoàn cấp huyện và tương đương, đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác và từng bước chuẩn hóa cán bộ quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư đoàn cấp huyện và tương đương; làm cơ sở phục vụ công tác quy hoạch bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương trong công tác cán bộ đoàn. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn, trang bị những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo và xử lý tình huống của bí thư đoàn cấp huyện và tương đương trên các mặt công tác như: công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và phản biện của tổ chức đoàn; công tác cán bộ và chế độ chính sách của cán bộ đoàn hiện nay; kỹ năng lãnh đạo quản lý của bí thư, phó bí thư đoàn cấp huyện và tương đương; Phát triển nguồn nhân lực cho công tác đoàn; định hướng tư tưởng cho thanh niên thời kỳ mới và kỹ năng phản biện trên mạng xã hội; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới; kỹ năng tổ chức các hoạt động của cán bộ đoàn,…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái nhấn mạnh, các hoạt động nghiên cứu, học tập tại lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo để các đồng chí cán bộ quy hoạch nguồn bí thư, phó bí thư đoàn cấp huyện và tương đương hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là dịp giúp các đồng chí cán bộ nguồn trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu giữa các địa phương, đơn vị, tăng cường học hỏi lẫn nhau, tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ từ đó phối hợp hiệu quả hơn trong công việc; giúp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống đoàn. Đồng chí yêu cầu mỗi học viên phải tự mình nghiên cứu chuyên đề, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị.

VĨNH SƠN