.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Công đoàn Trường Đại học Tiền Giang đẩy mạnh công tác bình đẳng giới

17-10-2019

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới; vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình đã và đang được nâng cao. Các cấp Công đoàn cũng đã tập trung nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về giới, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho viên chức; tạo sự đổi mới trong công tác nữ công, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập kinh tế quốc tế.=

TS. Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa cho đại diện  Ban Nữ công Trường Đại học Tiền Giang nhân ngày 8/3/2019

Hiện tại, Công đoàn Trường đại học Tiền Giang có 436 công đoàn viên (nam: 219, nữ: 216), trong đó nữ chiếm gần 50% hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của nhà trường, đã đóng góp nhiều thành tích vào quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Trong những năm gần đây, với tinh thần phấn đấu không ngừng, tập thể nữ viên chức của trường ĐH Tiền Giang đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và các hoạt động cũng như các phong trào của nữ giới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Công đoàn Trường Đại học Tiền Giang đã tích cực tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, về trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong cán bộ, viên chức, giúp nâng cao nhận thức trong nữ viên chức về việc thực hiện và chấp hành pháp luật nói chung, trong đó có luật bình đẳng giới nói riêng; góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận của một bộ phận chị em; nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đội ngũ nữ viên chức, gắn với phong trào thi đua khác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; Phát động phong trào thi đua Phụ nữ “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ viên chức; Động viên, khích lệ chị em ra sức thi đua nâng cao hiệu quả công tác, góp phần vào việc hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Công đoàn trường đã chủ động phát hiện, tạo nguồn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; mạnh dạn đề xuất, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn giữ các chức vụ trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể của Trường. Hiện nay, nhà trường có nhiều nữ viên chức tham gia Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường tích cực phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới trong đơn vị; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ. Bên cạnh đó, Ban Nữ công Công đoàn trường cũng được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn về công tác nữ cũng như công tác vận động nữ viên chức và bình đẳng giới.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ viên chức được Công đoàn trường đặc biệt quan tâm: tích cực phối hợp cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho lao động nữ trong nhà trường (tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10); Quan tâm, giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động nhân ngày Tết Trung thu, Tết thiếu nhi 1/6; Quan tâm chăm sóc sức khỏe nữ viên chức, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn sức khỏe giới tính… Ngoài ra, Công đoàn trường cũng tích cực tham mưu với chính quyền trong việc bố trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ của lao động nữ trong nhà trường.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường Đại học Tiền Giang đã triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm học mới. Nội dung tuyên truyền phong phú hướng tới truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và chuẩn mực người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới; Vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam; Những thành tựu nổi bật của phong trào phụ nữ Việt Nam. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ  đã tích cực vận động viên chức hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào, hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. ngoài ra, công tác giáo dục giới tính cho nữ sinh viên trong toàn trường cũng được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ lồng ghép trong các tuần sinh hoạt công dân, ngoại khóa chuyên đề.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Ban Nữ công, tập thể viên chức nhà trường nói chung và cá nhân chị em phụ nữ nói riêng đã gặt hái được những thành tích đáng kể. Nhiều chị em đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, Phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” các cấp. Trường hiện có nhiều viên chức nữ đạt trình độ tiến sĩ. Các chị đã cố gắng nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình. Những tập thể và cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong phong trào chung của Nhà trường được biểu dương kịp thời.

Nữ viên chức của nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua của ngành giáo dục; luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau; là những hạt nhân tích cực trong cuộc vận động “xây dựng gia đình văn hóa”. Trong công tác chuyên môn các chị em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, các chị em còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, hăng say với hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Trong gia đình, chị em là những người vợ, người mẹ hết mực thương yêu chồng con, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình văn hóa mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn trường sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho viên chức về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, của cộng đồng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ; Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, công tác nữ công; Tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; Tổ chức tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020, đề xuất tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới.

VĨNH SƠN

Công đoàn