.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 08 (Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)

21-10-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 08

(Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

21/10

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP TCHC).

- Ô. Tín (TP Tài vụ).

- Ô. Long (GĐ TTKT&ĐBCLGD).

- Ô. Mơ, Ô. Hiền  (PQLĐT).

- Ô. Phong (TP QTTB).

07h30

Phòng họp A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng thi cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản K18 và nâng cao khóa 03

Theo Quyết định số 711/QĐ-ĐHTG ngày 17/10/2019

10h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

13h30

Phòng họp số 1, lầu 3, Trụ sở các cơ quan khối Đảng

 

BA

22/10

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị và đoàn thể

- Tất cả viên chức tham gia đoàn TVTS và viên chức tham gia công tác thu nhận hồ sơ xét tuyển, nhập học (Nhờ trưởng đơn vị mời giúp).

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

23/10

Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII

- BCH Đảng bộ;

- Toàn thể Đảng viên;

08h00

Phòng

F405-406

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Chọn tạo dòng lúa than thơm bằng phương pháp hồi giao kết hợp chỉ thị phân tử ”

- Ô. Lê Hữu Hải (PHT);

- Bà Trang,  Ô. Tất, Ô. Phúc, (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

13h30-15h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Khảo nghiệm sản xuất và đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh của dòng lúa than D13”

- Bà Trang,  B. Hạnh, Ô. Tất, Ô. Phúc, (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

15h00

Phòng A104

NĂM

24/10

Dự họp Hội đồng nhân dân (kỳ họp bất thường).

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

SÁU

25/10

Dự hội thảo khoa học quốc gia “Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng;

- Ô. Long, GĐ TTKTĐBCLGD

08h00

Trường ĐH Nha Trang

 

BẢY

25/10

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp triển khai Kế hoạch Hội thi làm bánh dân gian Nam Bộ - Giải thưởng Hương vị Miền Tây lần thứ 2 Chào mừng ngày 20/11; TP: -Đại diện mỗi đơn vị 1 viên chức, Đại BCH Đoàn TN, BCH Hội sinh viên khoa và trường, Đại diện chi đoàn, Chi hội SV, Đại diện CLB TGB; TG: 15h00 ngày 21/10/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Giảng đường B - Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

26/10