.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 09 (Từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019)

28-10-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 09
(Từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN
THAM DỰ

THỜI GIAN,
ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI
28/10

Dự họp Quốc hội (từ ngày 20/10/2019 đến 27/11/2019)

Ông Lê Quang Trí  - Phó hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội

 

Họp Ban Thường vụ      Đảng ủy

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

07h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Đấu giá cho thuê mặt bằng đặt máy rút tiền tự động ATM

- Ô. Bình, Bà Hà (P.TCHC);

- Ô. Tín, Bà Mai (P. Tài vụ);

- Ô. Cường (TP TTPC).

- Ô. Phong (TP QTTB).

09h30

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hội nghị đại biểu Hội sinh viên giữa nhiệm kỳ

- Ô. Dũng, Bí thư Đoàn trường;

- Ô. Trí, PTP CTSV;

- BCH Hội sinh viên và đại biểu được triệu tập

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

BA
29/10

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà,  Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học   Tiền Giang.

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 715/QĐ-ĐHTG ngày 21/10/2019.

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp bàn công tác tổ chức Hội thảo Quốc tế ICCASA 2019

Theo kế hoạch số 707/KH-ĐHTG ngày 23/9/2019

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà


30/10

Họp Đảng ủy

- Ủy viên BCH Đảng bộ trường

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM
31/10

Họp nghiệm thu gói thầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2019

Thành phần theo Quyết định số 719/QĐ-ĐHTG ngày 23/10/2019 của Trường Đại học Tiền Giang.

09h00

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU
01/11

Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Trưởng bộ môn;

- Đại diện BTV  Đoàn Trường;

- Đại diện BTK Hội sinh viên.

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

BẢY
02/11

 

 

 

 

CN
03/11

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Tham gia Đoàn kiểm tra của LĐLĐ tỉnh đi kiểm tra hoạt động Công đoàn năm 2019; TP; Ông Nguyễn Thanh Bình - UVBCH LĐLĐ tỉnh; TG: Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

2. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Phân lập và tuyển chọn thực khuẩn thể xâm nhiễm Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá tra từ các ao nuôi ở Bến Tre và Tiền Giang”. TP: B. Thanh, Ô. Lễ, Ô. Điền, Ô. Tất, Ô. Tráng (K.NN&CNTP); Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT). TG: 08h30, ngày 30/10/2019 (Thứ tư); ĐĐ: Phòng A104.

3. Họp trao đổi việc hợp tác thực hiện đề tài NCKH. TP: Ô. Thi (P.QLKHCN&HTQT) và thành viên nhóm nghiên cứu; đại diện Trường ĐH Bách Khoa TPHCM. TG: 15h00 ngày 30/10/2019 (Thứ tư); ĐĐ: Phòng A104.

4. Họp BCH Hội Sinh viên mở rộng; TP: BCH Hội sinh viên trường, BCH các Liên chi hội, Chi hội trưởng các Chi hội; TG: 17h00 ngày 30/10/2019; ĐĐ: Phòng F405 - 406.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.