.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 18 (bổ sung)

30-12-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 18

(Từ ngày 30/12 đến ngày 05/01/2020)

 

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

 

HAI

30/12

 

 

 

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (ngày 30/12 và sáng ngày 31/12/2019).

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h50

Phong họp số 3 Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Họp Hội đồng tuyển sinh bàn về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

Thành phần theo Quyết định số 317/QĐ-ĐHTG và QĐ số 359/QĐ-ĐHTG.

- Ô. Thịnh, Chủ tịch HĐT.

- Ô. Mơ, TP QLĐT.

10h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp mặt tiễn viên chức nghỉ hưu trí

-  Ban Giám hiệu;

- Đại diện BTV  Đảng ủy;

- Đại diện BTV CĐCS;

- Viên chức Khoa CNTT;

15 giờ 00

Phòng B.14

Ô. Lê Hữu Hải

Tham dự khai mạc giải việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 năm 2020

Ô. Lê Minh Tùng,  Phó Hiệu trưởng

06h30

Trung tâm VHTT& Truyền thanh huyện Cái Bè

 

BA

31/12

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp công bố QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá CSGD và xây dựng các nhóm công tác chuyên trách CSGD.

Theo Quyết định số 782/QĐ-ĐHTG ngày 12/12/2019

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Họp công bố QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá và triển khai viết báo cáo tự đánh giá 02 chương trình đào tạo CNTP và CNTT.

Theo Quyết định số 805/QĐ-ĐHTG ngày 20/12/2019 và quyết định số 807/QĐ-ĐHTG ngày 20/12/2019

15h30

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

01/01

CCVC, HSSV, HV NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2020

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, BẢO VỆ CƠ QUAN, LỰC LƯỢNG TỰ VỆ TRỰC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG THEO KẾ HOẠCH ĐƯỢC PHÂN CÔNG

NĂM

02/01

Thống nhất góp ý Hướng dẫn Bộ tiêu chuẩn đánh giá GV của Trường Đại học Tiền Giang

- Ô.Thịnh, CT-Hội đồng Trường

- Bà Giang, P.Trưởng khoa KHTN

- Ô.Phong, TBM - GDTC&QP

- Bà Nguyệt, PTK KT-L

- Ô.Hiếu, Trưởng khoa CNTT

- Ô.Thi, P.TP.QLKHCN&HTQT

- Ô.Long, GĐ.TT.KT&ĐBCLGD

- Bà Linh, PGĐ.TT.KT&ĐBCLGD

- Bà Lam, Trưởng BM - Khoa SP

- Chuyên viên phụ trách ĐBCL  TT.KT&ĐBCLGD

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

SÁU

03/01

Dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hiệp Hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

 

Trường

ĐH FPT

 

 

Họp Chi bộ 1 - Lễ kết nạp Đảng viên

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 1

14h00

Phòng A104

 

BẢY

04/01

Phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức Hội trại kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên

Đại biểu tham dự theo thư mời

07 giờ 00

Cơ sở TCN

18 giờ

Cơ sở TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

CN

05/01

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Dự Hội nghị tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2019; phương nhướng, nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020; TP: Ô. Bình (Chủ tịch CĐCS); TG: 07h30 ngày 30/12/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Hội trường LĐLĐ tỉnh.
  2. Hội thảo của bộ môn Ngoại ngữ không chuyên khoa KHXH&NV, Chủ đề "Teaching and learning foreign languages at Tien Giang University in the context of international integration" (Dạy và học ngoại ngữ tại ĐHTG trong bối cảnh hội nhập quốc tế); TP: giảng viên của khoa, đại diện lãnh đạo phòng QLKHCN&HTQT, đại diện lãnh đạo TT Ngoại ngữ Tin học, giảng viên và viên chức có quan tâm; TG: 13h30 ngày 30/12/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng D21, cơ sở chính.
  3. Họp hướng dẫn nhập liệu báo cáo năm học 2019 - 2020 trên phần mềm trực tuyến của Bộ GD&ĐT;  TP: Trưởng Phòng QLĐT (Ô. Mơ), Ông Trung (Phòng QLĐT); Viên chức phụ trách thực hiện báo cáo năm học 2019 - 2020 các đơn vị : P.TCHC, P.QTTB, P.TV, P.CTSV, TT.KT&ĐBCLGD; TG: 07h30 ngày 31/12/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.
  1. Họp BCH CĐCS; TP; Ủy viên BCH CĐCS, Trưởng ban TTND, Ủy ban Kiểm tra; TG: 14h00 ngày 02/01/2020 (thứ Năm); ĐĐ; Phòng B14.
  2. Họp BCH CĐCS mở rộng; TP; Ủy viên BCH CĐCS, Trưởng ban TTND, Ủy ban Kiểm tra, Tổ trưởng các Tổ công đoàn; TG: 15h00 ngày 02/01/2020 (thứ Năm); ĐĐ; Phòng B14.
  3. Họp Chi bộ 15; TP; Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 02/01/2020 (thứ Năm); ĐĐ; Phòng A105.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.